Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
31.05.2023
Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i kommunal sektor 2023

Regionale innovasjonsprosjekter for kommunal sektor skal bidra til at kommunen(e) innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i sektorens behov og utfordringer, og inngå i den kommunale virksomhetens planer for utvikling.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2021

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virkso...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte høsten 2020

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Støtten fra RFF Trøndelag skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virksomheter og frivilligheten i Trø...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virkso...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 22:02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.