Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriften(e) som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige....

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i kommunal sektor 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Et innovasjonsprosjekt i kommunal sektor skal bidra til at kommunen(e) innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den kommunale virksomhetens planer for utvikling.

Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2021

Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.  Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale...

Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte høsten 2020

Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.  Støtten fra RFF Trøndelag skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virksomheter og frivilligheten i...

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.