Utlysninger

Kvalifiseringsstøtte for samisk forskning

Søknadsfrist
Løpende

Det lyses ut forskningsmidler for å bevare og utvikle samisk kultur og næringsvirksomhet, samt utvikle gode offentlig tjenester for den samiske befolkningen. Midlene er rettet mot samiske næringsaktører og kommuner som har behov for å utvikle nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder i samarbeid med et forskningsmiljø.  Utlysningen har løpende...

Søk nå
Samisk

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.  Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale...

Planlagt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 14.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.