Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling. Prosjektene skal stimulere til bærekraftig utvikling og økt konkurransekraft innenfor næringer der Trøndelag har særlige fortrinn. Gjennom samarbeid skal prosjektene bidra til å styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner...

Søk nå

DistriktForsk Forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter for å mobilisere til forskning i Trøndelag (spesielt i distriktene), er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Søk nå

Kvalifiseringsstøtte for samisk forskning

Søknadsfrist
Løpende

Det lyses ut forskningsmidler for å bevare og utvikle samisk kultur og næringsvirksomhet, samt utvikle gode offentlig tjenester for den samiske befolkningen. Midlene er rettet mot samiske næringsaktører og kommuner som har behov for å utvikle nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder i samarbeid med et forskningsmiljø.  Utlysningen har løpende...

Søk nå
Samisk

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.  Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale...

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.