Utlysninger

Søknadsfrist
16
sep 2020

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere kommunal sektor og næringsliv i Trøndelag til å utvikle bærekraftige løsninger gjennom forskningsbasert innovasjon. Prosjektstøtte fra RFF Trøndelag skal styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarbei...

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.  Støtten fra RFF Trøndelag skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virksomheter og frivilligheten i...

Søk nå