Sekretariatet

Linda Bye (sekretariatsleder)
Telefon: 908 42 954
E-post: linby@trondelagfylke.no

Frank Sandnes
Telefon: 976 48 796
E-post: frasa@trondelagfylke.no

Arild Egge
Telefon: 997 36 157
E-post: arieg@trondelagfylke.no

Mari Grut
Telefon: 482 55 336
E-post: margr@trondelagfylke.no

Petrine Husby (faktura og regnskap)
Telefon: 74 17 50 94
E-post: pethu@trondelagfylke.no

Fakturainformasjon

Regionalt forskningsfond Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Organisasjonsnummer: 817 920 632