Sekretariatet

Linda Bye (sekretariatsleder RFF)
Telefon: 908 42 954
E-post: linby@trondelagfylke.no

Frank Sandnes (prosjektleder DistriktForsk)
Telefon: 976 48 796
E-post: frasa@trondelagfylke.no

Øyvind Ustad (FoU og innovasjon i offentlig sektor)
Telefon: 917 29 251
E-post: oyvus@trondelagfylke.no

Mari Grut (FoU og innovasjon i offentlig sektor)
Telefon: 482 55 336
E-post: margr@trondelagfylke.no

Stein Ivar Mona (internasjonal FoU)
Telefon: 922 40 476
E-post: stemon@trondelagfylke.no

Fakturainformasjon

Regionalt forskningsfond Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Organisasjonsnummer: 817 920 632

 

Kontaktperson:

Petrine Husby (faktura og regnskap)
Telefon: 74 17 50 94
E-post: pethu@trondelagfylke.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.