RFF Trøndelag

Utlysninger

Regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekter) for bedrifter og kommuner.

Innsendingsfrist: 20. oktober (kl. 13:00).

Kvalifiseringsstøtte for samisk forskning.

Innsendingsfrist: løpende.

 

Gå til utlysninger

Kalender

01. jan 2020

RFF Trøndelag etablert

27. feb 2020

Oppnevning av nytt styre og behandling av nytt bestillingsbrev

06. mai 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

02. sep 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

16. sep 2020

Søknadsfrist hovedprosjekt

04. nov 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

18. des 2020

Styremøte

01. feb 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

17. mar 2021

Vedtaksmøte kvalifiseringsstøtte

05. mai 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

23. jun 2021

Vedtaksmøte kvalifiseringsstøtte

20. okt 2021

Søknadsfrist hovedprosjekt

03. nov 2021

Vedtaksmøte kvalifiseringsstøtte

05. nov 2021

Årskonferanse Regionale Forskningsfond

17. des 2021

Styremøte

Kalender