RFF Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen. Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer.

Utlysninger

Rettet mot næringsliv og kommunal sektor:

  • DistriktForsk – forprosjekt
    • Løpende utlysning
  • RFF – regional kvalifiseringsstøtte
    • Ny utlysning i 2024!
    • Søknadsfrist 2. oktober kl. 23:59
    • Gjenstående ramme 7 mill. kr. 

 

Gå til utlysninger

Kalender

1. jan. 2020

RFF Trøndelag etablert

27. feb. 2020

Oppnevning av nytt styre og behandling av nytt bestillingsbrev

6. mai 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

2. sep. 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

16. sep. 2020

Søknadsfrist hovedprosjekt

4. nov. 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

18. des. 2020

Styremøte

1. feb. 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

17. mars 2021

Vedtaksmøte kvalifiseringsstøtte

5. mai 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

23. jun. 2021

Vedtaksmøte kvalifiseringsstøtte

20. okt. 2021

Søknadsfrist hovedprosjekt

5. nov. 2021

Årskonferanse Regionale Forskningsfond

17. des. 2021

Styremøte

23. februar

Styremøte

Vedtaksmøte Innovasjonsprosjekt

25. februar

Søknadsfrist

Kvalifiseringsstøtte

5. april

Styremøte

Vedtaksmøte - kvalifiseringsstøtte

21. september

Søknadsfrist

Innovasjonsprosjekt for næringsliv

5. oktober

Søknadsfrist

Kvalifiseringsprosjekt

16. november

Styremøte

Vedtaksmøte - kvalifiseringsstøtte

16. desember

Styremøte

Vedtaksmøte innovasjonsprosjekt

15. Mars

Styremøte

Handlingsplan

30. mars

Søknadsfrist kvalifieringsstøtte

31. Mai

Søknadsfrist regionale innovasjonsprosjekter

5. oktober

Søknadsfrist kvalifieringsstøtte

22. November

Styremøte

Vedtak kvalifiseringsstøtte

15. desember 2023

Styremøte

Vedtak hovedprosjekt

20. Mars 2024

Søknadsfrist Kvalifiseringsstøtte

23. Mai 2024

Vedtaksmøte

2. oktober 2024

Søknadsfrist Kvalifiseringsstøtte

21. november 2024

Vedtaksmøte

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.