Regionalt hovedprosjekt

Når dere skal avslutte prosjektet er det flere ting dere skal gjøre.

  1. Dere må fylle ut vedlagte regnskapsrapportskjema (for veiledning se egen arkfane),
  2. Lage en kort populærvitenskapelig framstilling av det dere har funnet ut (se vedlagte veileder), og
  3. Trykke på lenka under og svare på alle spørsmålene der.

Klikk her for å komme til rapporteringslenke i Survey Xact

Regnskapsrapport og populærvitenskapelig rapport sender dere på e-post til sekretariatsleder Linda Bye linby@trondelagfylke.no og regnskapsansvarlig Gaute Rosten gauro@trondelagfylke.no.

Når dere får beskjed om at sluttrapporteringen er godkjent sender dere faktura til;

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Fakturaen merkes med Regionalt forskingsfond Trøndelag, og fordelingsnummer 4110. Husk å oppgi prosjektnummer.

Vi mottar papirfaktura i posten eller e-faktura i EHF format. e-faktura kan sendes til vårt org.nr. 817 920 632.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 17.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.