Om RFF

Det finnes syv regionale forskningsfond. De er helt uavhengige, men samarbeider med hverandre og med Forskningsrådet.

Om denne nettsiden

Her finner du generell og felles info om de regionale forskningsfondene. Ønsker du mer spesifikk info, f.eks. om utlysninger og rapportering, må du besøke de enkelte fondenes sider.