Regionale forskningsfond (RFF)

Hold av datoene: Årskonferansen for Regionale forskningsfond blir i Trondheim 30.11. - 1.12.2022. Les mer om konferansen her.

Om denne nettsiden

Her finner du generell og felles info om de regionale forskningsfondene. Ønsker du mer spesifikk info, f.eks. om utlysninger og rapportering, må du besøke de enkelte fondenes sider. Forskningsfondene forvaltes av fylkeskommunene. 

Nye fond fra 2020

Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.