Regionale forskningsfond (RFF)

Her finn du generell og felles info om dei regionale forskingsfonda. Ønskjer du meir spesifikk info, t.d. om utlysingar og rapportering, må du besøkje nettsidene til dei enkelte fonda. Forskingsfonda blir forvalta av fylkeskommunane og blir finansierte av Kunnskapsdepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.