RFF Vestfold og Telemark

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen. Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer.

Utlysninger

RFF VT:

Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2023 - løpende frister 1.2., 1.5., 1.9. og 1.11.

Regionalt hovedprosjekt - søknadsfrist ikke fastsatt (mai eller september)

FORREGION VT:

Regionalt forprosjekt 2023 - løpende frister 1.2., 1.5., 1.9. og 1.11.

Gå til utlysning

Kalender

15. jan 2020

Frist for framdriftsrapportering av hovedprosjekter for 2019

01. mar 2020

Regnskapsrapportering hovedprosjekter for 2019

05. mai 2020

Styret for RFFVT vedtas i Fylkestinget

15. jun 2020

Styremøte RFFVT

Styremøte for Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark

 

01. sep 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

22. sep 2020

Styremøte RFFVT

29. sep 2020

Prosjektverksted Tønsberg

RFF inviterer til prosjektverksted i Tønsberg - påmelding og mer informasjon finner du her

30. sep 2020

Prosjektverksted Bø

RFF inviterer til prosjektverksted i Bø - påmelding og mer informasjon finner du her 

22. okt 2020

Styremøte RFFVT

01. nov 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

03. nov 2020

Prosjektverksted del 2- arbeid med eget prosjekt i Skien

Prosjektverksted del 2 er et arbeidsverksted hvor deltagerne skal jobbe med sitt eget forskningsprosjekt under veiledning primært med tanke på å søke forskningsmidler høst 2020 eller vår 2021.

Lenke til arrangementet i Skien 

04. nov 2020

Prosjektverksted del 2- arbeid med eget prosjekt i Tønsberg

Prosjektverksted del 2 er et arbeidsverksted hvor deltagerne skal jobbe med sitt eget forskningsprosjekt under veiledning primært med tanke på å søke forskningsmidler høst 2020 eller vår 2021.

Lenke til arrangementet i Tønsberg 

18. nov 2020

Søknadsfrist hovedprosjekter

Søknadsfrist for regionale innovasjonsprosjekter 2020 

Målgruppe: bedrifter og kommunal sektor

Tema: Grønn omstilling - verdiskaping gjennom klima og miljøvennlig omstilling og krav til en mer bærekraftig produksjon og forbruk

20. nov 2020

Styremøte RFFVT

15. jan 2021

Frist for framdriftsrapportering av hovedprosjekter for 2020

01. feb 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

08. mar 2021

Styremøte RFFVT

Styret vedtar tildeling av:

Regionale innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 18.11.20

Kvalifiseringsprosjekter med søknadsfrist 1.1.21

Årsrapport 2020 RFFVT og Oslofordfondet

01. mai 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. sep 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

20. okt 2021

Søknadsfrist hovedprosjekter

Søknadsfrist for regionale innovasjonsprosjekter for bedrifter og kommunal sektor innenfor tema verdiskaping gjennom grønn omstilling. 

01. nov 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

05. nov 2021

RFF Årskonferanse 2021

02. des 2021

Regionalvurdering av innovasjonsprosjekter

Frist for regionale vurderingspaneler å vurderer regionale innovasjonsprosjekter sendt inn innen fristen 20.10.21

03. des 2021

Styremøte RFFVT

Tildeling av kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 1.11

Søknadsfrister i 2022

14. jan 2022

Frist ekspertpanelvurdering av innovajonsprosjekter

Regionale innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 20.10.2021 vurderes av ekspertpanel i Forskningsrådet. Siste frist for Forskningsrådet mht å ferdigsttille ekspertpanelvurderingene er 14.1.22.

15. jan 2022

Frist framdriftsrapportering

Frist for framdriftsrapportering for 2021 for regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter innvilget av RFF Oslofjordfondet og regionale innovasjonsprosjekter innvilget av RFF Vestfold og Telemark.

01. feb 2022

Søknadesfrist kvalifiseringsstøtte

04. feb 2022

Styremøte RFFVT

Tildeling av midler til regionale innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 20.10.2021

01. mar 2022

Frist regnskapsrapportering

Frist for regnskapsrapportering for 2021 for regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter innvilget av RFF Oslofjordfondet og regionale innovasjonsprosjekter innvilget av RFF Vestfold og Telemark

11. mar 2022

Styremøte RFFVT

Tildeling av kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 1.2.2022

01. mai 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

23. mai 2022

Prosjektverksted USN Vestfold

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette prosjektverksted er et arbeidsverksted hvor deltagerne skal jobbe med sitt eget prosjekt under veiledning primært med tanke på å søke forskningsmidler høst 2022 eller våren 2023.

Mer informasjon og påmelding finner du her: Prosjektverksted (regionaleforskningsfond.no)

25. mai 2022

Prosjektverksted Herøya Industripark

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette prosjektverksted er et arbeidsverksted hvor deltagerne skal jobbe med sitt eget prosjekt under veiledning primært med tanke på å søke forskningsmidler høst 2022 eller våren 2023.

Mer informasjon og påmelding finner du her: Prosjektverksted (regionaleforskningsfond.no) 

01. jun 2022

Møt RFF under Industriuka 1. og 2. juni

09. jun 2022

Styremøte i RFFVT

Tildeling av midler til  kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 1.5.2022

16. jun 2022

Prosjektverksted del 1 USN Bø

Prosjektverksted er et tilbud til dere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette prosjektverksted gir deg både informasjon om muligheter og gode råd for å bygge opp en god søknad om forskningsmidler.  

Mer informasjon og påmelding finner du her: Prosjektverksted USN Bø (regionaleforskningsfond.no)

01. sep 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

21. sep 2022

Søknadsfrist regionale innovasjonsprosjekter

06. okt 2022

Prosjektverksted Notodden

Prosjektverksted er et tilbud til dere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette prosjektverksted gir deg både informasjon om muligheter og gode råd for å bygge opp en god søknad om forskningsmidler.  

Mer informasjon og påmelding finner du her: Prosjektverksted USN Notodden (regionaleforskningsfond.no)

 

13. okt 2022

Styremøte i RFFVT

01. nov 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

30. nov 2022

RFF Årskonferanse 2022

07. des 2022

Styremøte i RFFVT

16. jan 2023

Frist framdriftsrapportering for 2022

Frist for framdriftsrapportering av regionale hovedprosjekter

01. feb 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. mar 2023

Frist regnskapsrapportering 2022

Frist for regnskapsrapportering for regionale hovedprosjekter.

01. mai 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. sep 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. nov 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 22.26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.