Mer informasjon

Vestfold fylkeskommune skal gjennom kompetansemegling fremme forskning og utvikling hos bedrifter som har potensiale for å drive eller delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser.

Det er engasjert kompetansemeglere innenfor hvert av satsingsområdene:

  • Prosess og teknologiutvikling innenfor miljø
    • mikro-, nanoteknologi og elektronikk
    • vannrensing
    • maritim næring
  • Grønn forskning (Landbruk)
  • Film, spill og medieteknologi

Kontaktinformasjon til kompetansemeglere finner her:

Mer informasjon