Sekretariatet

RFF Vestfold og Telemark

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 9
3126 Tønsberg

Leder for sekretariatet
Lill Irene Cressey
Telefon: 95 33 44 33
E-post: oslofjordfondet@vtfk.no

Heidi Jønholt
Telefon: 41 48 41 35
E-post:oslofjordfondet@vtfk.no

Marianne Haukås 
Telefon: 97 50 58 45
E-post: marianne.haukaas@vtfk.no 

Stein Erik Fjeldstad
Telefon: 93 23 86 85
E-post: stein.erik.fjeldstad@vtfk.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 20.44 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.