Sekretariatet

RFF Vestfold og Telemark

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 9
3126 Tønsberg

Leder for sekretariatet
Lill Irene Cressey
Telefon: 95 33 44 33
E-post: oslofjordfondet@vtfk.no

 

 

Fylkesrepresentanter

Marianne Haukås 
Telefon: 97 50 58 45
Arbeidssted: Vestfold og Telemark fylkeskommune
E-post: marianne.haukaas@vtfk.no

Stein Erik Fjeldstad 
Telefon: 93 23 86 85
Arbeidssted: Vestfold og Telemark fylkeskommune
E-post: stein.erik.fjeldstad@vtfk.no