Om RFF Vestfold og Telemark

RFF Vestfold og Telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Fondsregionen følger Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fondsstyret har valgt å prioritere to satsingsområder.

Målet er å skape grønn vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områder: 

  • Verdiskaping gjennom grøn omstilling
  • Samhandling som forutsetning for å løse komplekse samfunnsutfordringer