Om RFF Vestfold og Telemark

RFF Vestfold og Telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse fem områdene: 

  • Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By-, steds- og regionutvikling

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.