RFF Oslofjordfondet

Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner dannet fondsregionen Oslofjordfondet. Fra 1. januar 2020 ble Oslofjordfondet delt i RFF Viken og RFF VestfoldTelemark. Fondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Utlysninger

Ingen aktive utlysninger

 

Gå til utlysning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:23 CEST

Viktig varsel

Nye fondsregioner fra 2020

Frå 1. januar 2020 blir RFF Oslofjordfondet delt i RFF Vestfold og Telemark og RFF Viken. 

RFF Vestfold og Telemark overtar alt ansvar for oppfølging av prosjekter fra RFF Oslofjordfondet.