Om RFF Oslofjordfondet

Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner har dannet fondsregionen Oslofjordfondet, som har sammenfallende utfordringer innenfor fem satsingsområder.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områdene:

  • Klima, miljø og energi
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By-, steds- og regionutvikling

Fra 1. januar 2020 vil det bli ett Regionalt fond per fylkeskommune. Oslofjordfondet vil da bli delt i RFF Viken og RFF VestfoldTelemark. Du må da søke forskningsmidler i den fondsregionen du hører til. Søkere som har pågående prosjekter i Oslofjordfondet vil ikke merke endringen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.