Om RFF Oslofjordfondet

Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner har dannet fondsregionen Oslofjordfondet, som har sammenfallende utfordringer innenfor fem satsingsområder.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områdene:

  • Klima, miljø og energi
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By-, steds- og regionutvikling

Fra 1. januar 2020 vil det bli ett Regionalt fond per fylkeskommune. Oslofjordfondet vil da bli delt i RFF Viken og RFF VestfoldTelemark. Du må da søke forskningsmidler i den fondsregionen du hører til. Søkere som har pågående prosjekter i Oslofjordfondet vil ikke merke endringen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 06.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.