Prosjektrapporter fra  prosjekter finansiert av Oslofjordfondet skal sendes til fondet via elektronisk rapporteringsskjemaer mottatt for prosjektet på Mitt nettsted.
Fondet ber prosjektleder om kopi eller link til publikasjoner og nyheter i media som omtaler prosjekter finansiert av fondet. 

Regionalt kvalifiseringsprosjekt

For kvalifiseringsprosjekter skal prosjekteier levere sluttrapport og regnskapsrapport innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.

Sluttrapport Kvalifiseringsprosjekter skal rapportere om resulater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.
Rapporten skal inneholde: sluttrapport med kort oppsumering av resultater fra prosjektet, og liste over publikasjoner og formidlingsaktiviteter

Regnskapsrapport Kvalifiseringsprosjekter skal sende inn  regnskapsrapporter innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.

Har du spørsmål om rapportering? Ta kontakt med fondet på e-post oslofjordfondet@vfk.no eller tlf 95334433

 

Regionalt hovedprosjekt

For både regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport, sluttrapport og regnskapsrapport.

Fremdriftsrapport Hovedprosjekter skal sende inn årlige fremdriftsrapporter innen 15. januar

Regnskapsrapport Hovedprosjekter skal sende inn årlige regnskapsrapporter innen 1. mars

Sluttrapport Hovedprosjekter skal rapportere om resulater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.
Rapporten skal inneholde: sluttrapport, siste framdriftsrapport, regnskapsrapport, populærvitenskapelig rapport og liste over publikasjoner og formidlingsaktiviteter


Har du spørsmål om rapportering? Ta kontakt med fondet på e-post oslofjordfondet@vfk.no eller tlf 95334433 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.