Fondsstyret Oslofjordfondet

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunene. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale. Følgende styrerepresentanter er oppnevnt for perioden 2016-2019:

Styreverv Navn Stilling Oppnevnt av
Styreleder Rune Fredriksen Fylkespolitiker og forsker, IFE Østfold
Nestleder Gunn Marit Helgesen Fylkespolitiker og styreleder, KS Telemark
Styrerepresentanter Terje Vegard Kopperud Fylkespolitiker Buskerud
  Kristine Nore Forskning- og innovasjonssjef, Splitkon as Buskerud
  Sven Tore Løkslid Fylkesordfører Telemark
  Liv Margit Karto Fylkespolitiker Vestfold
  Arve Høyberg Fylkespolitiker Vestfold
  Toril Mølmen Fylkeskultursjef Østfold
  Siw Bodil Fredriksen Rådgiver, Norner as Forskningsrådet
  Ole Gjølberg Professor, NMBU Forskningsrådet
Numeriske vararepresentanter Steinar Berthelsen Fylkespolitiker Buskerud
  Sandra Bruflot Fylkespolitiker Buskerud
  Hans Edvard Askjer Fylkesvaraordfører Telemark
  Beate Marie Dahl Eide Fylkespolitiker Telemark
  Terje Kirkeng Prosjekt og leverandøransvarlig, Vesar Vestfold
  Yngvil Bjerve Engineering manager, Wood Group Mustang Norway Vestfold
  Geir Helge Sandsmark Leder, Saab technology Norway as Østfold
  David Tehrani Rådgiver fou, Nordic Aquafarms Østfold
  Eva Nilssen Forskningsleder, GE Vingmed Ultrasound Forskningsrådet
  Vidar Thue-Hansen Professor emeritus, NMBU Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.