Utlysninger liste

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Søknadsfrist
Løpende

Kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark eller til andre relevante ordninger.

Søk nå

Regionalt forprosjekt 2022 - FORREGION

Søknadsfrist
Løpende

FORREGION Vestfold og Telemark er et virkemiddel for å mobilisere virksomheter til forskning, og skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Forprosjekter for å mobilisere virksomheter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring. Virksomheten må samarbeide med et FoU-miljø...

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt for offentlig sektor

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Planlagt

Regionalt innovasjonsprosjekt for bedrifter

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Planlagt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 10.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.