Utlysninger liste

Regionalt innovasjonsprosjekt for offentlig sektor

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt for bedrifter

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte 2021

Søknadsfrist
Løpende

Kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark eller til andre relevante ordninger.

Søk nå