Utlysninger liste

Søknadsfrist
Løpende
15.08.2024
Søk nå

Regionalt forprosjekt - FORREGION Telemark

FORREGION Telemark er et virkemiddel for å mobilisere virksomheter til forskning, og skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Forprosjekter for å mobilisere virksomheter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring. Virksomheten må samarbeide med et FoU-miljø i prosjekte...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte 2024

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen innenfor regionens innsatsområder: Verdiskaping gjennom grønn omstilling, klima, energi og miljø Velferd, utdanning og oppvekst Teknologi Helse og omsorg By-, steds- og regionutvikling Fondsmidlene skal gå til prosjekter som har størst potensial for inn...

Søknadsfrist
Løpende
15.08.2024
Søk nå

Regionalt forprosjekt - FORREGION Vestfold

FORREGION Vestfold er et virkemiddel for å mobilisere virksomheter til forskning, og skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Forprosjekter for å mobilisere virksomheter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring. Virksomheten må samarbeide med et FoU-miljø i prosjekte...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.