Utlysninger liste

Regionalt innovasjonsprosjekt for bedrifter

Søknadsfrist
18.
nov 2020

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Se Resultat

Regional kvalifiseringsstøtte 2020

Søknadsfrist
01.
nov 2020
Løpende

Kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark eller til andre relevante ordninger.

Se Resultat

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.