Utlysninger liste

Søknadsfrist
18.
nov 2020
Gjennomført

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Søknadsfrist
18.
nov 2020
Gjennomført

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Søknadsfrist
01.
nov 2020
Løpende
Gjennomført

Kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark eller til andre relevante ordninger.