Utlysninger liste

Regionalt innovasjonsprosjekt for offentlig sektor

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt for bedrifter

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2021

Søknadsfrist
Løpende

Kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark eller til andre relevante ordninger.

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt for offentlig sektor

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.