RFF Vestland

Utlysingar

Regionale forprosjekt for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2020)

Løpande søknadsfrist.

 

Gå til utlysinga

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt)
  • Regionale forskarprosjekt
Gå til prosjektrapportering

04 mai 2020

Utlysing av forprosjekt for 2020

Utlysinga av forprosjekt er brei og dekker dei prioritere satsingsområde i det politiske bestillingsbrevet for RFF Vestland. Utlysinga er aktiv så lenge det er midlar igjen.

22 sep 2020

Styremøte RFF Vestland

Viktigaste sak er handlingsplan for 2021, som bestemmer tid og tema for utlysingar.