RFF Vestland

Utlysingar

Bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar kan søkje om regionale forprosjekt:

  • Frist for å få søknaden behandla på neste styremøte er 19. august 
Gå til utlysingar

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt)
  • Regionale forskarprosjekt
Gå til prosjektrapportering

06 mai 2021

Styret behandler forprosjektsøknader

19 aug 2021

Frist for å sende inn forprosjektsøknad til behandling 23. sept

23 sep 2021

Styret behandler forprosjektsøknader

28 okt 2021

Frist for å sende inn forprosjektsøknad til behandling 9. des

05 nov 2021

Årskonferanse Regionale forskingsfond

09 des 2021

Styret behandler forprosjektsøknader