RFF Vestland

Utlysingar

  • Regionale forprosjekt for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2020). Løpande søknadsinnsending (hugs frist 3. november for behandling i år)
  • Hovudprosjekt med siste innsendingsfrist 1. desember.  

 

Gå til utlysingar

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt)
  • Regionale forskarprosjekt
Gå til prosjektrapportering

01 des 2020

Søknadsfrist hovudprosjekt

08 des 2020

Styret behandler forprosjektsøknader

25 feb 2021

Styret behandler hovudsøknader for 2021