RFF Vestland

Regionalt forskningsfond Vestland har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen. Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer.

Utlysingar

Det vil ikkje komme fleire utlysingar frå RFF Vestland.

Stortinget vedtok i desember 2023 å ikkje vidareføre finansieringa av dei regionale forskningsfonda.

Det er framleis mogleg å søkje midlar frå FORREGION Vestland. 

FORREGION Vestland:

  • Forprosjekt
  • Mobilitetsprosjet
  • FoU-møte

Løpande søknadsfrist

Gå til utlysingar

Rapportering

  • Forprosjekt (kvalifiseringsprosjekt)
  • Regionale hovudprosjekt (innovasjonsprosjekt og samarbeidsprosjekt)
Gå til prosjektrapportering

Siste nytt

5. nov. 2021

Årskonferanse Regionale forskingsfond

30. nov. 2021

Prosjektverkstad saman med Forskingsrådet og FORREGION

9. des. 2021

Styret behandler forprosjektsøknader

16. des. 2021

Frist for å sende inn forprosjektsøknad til behandling 27. jan.

27. jan. 2022

Styret behandler forprosjektsøknader og søknader om hovudprosjekt for 2022

10. feb. 2022

Prosjektverkstad saman med Forskingsrådet og FORREGION

Open for alle søkjarar. INFORMASJON OG PÅMELDING 

18. feb. 2022

Publisering av forprosjektutlysinga for 2022

25. feb. 2022

Utlysing av forprosjekt RFF Vestland 2022 er aktiv

27. apr. 2022

Frist innsending søknader om regionale forprosjekt (RFF)

Søknader vil bli behandla i styremøte 9. juni.

9. jun. 2022

Styremøte RFF Vestland

Hovudsak: Behandling av forprosjektsøknader motteke innan 27. april

21. jun. 2022

Digital prosjektverkstad Vestland

21. sep. 2022

Søknadsfrist hovudprosjekt 2022

27. okt. 2022

Frist innsending søknad regionale forprosjekt (RFF)

Søknader vil bli behandla i styremøte 8. desember

2. nov. 2022

Digital prosjektverkstad Vestland

Meld deg på prosjektverkstad: INFORMASJON OG PÅMELDING

19. des. 2022

Styremøte RFF Vestland

Styret behandler:
- hovudsøknader til fristen 21. september
- forprosjektsøknader motteke innan 27. oktober   

- utlysning av Regionale forprosjekt med oppstart 2023, vil bestemmest 19. desember

 

 

 

15. mars 2023

Digital prosjektverkstad

Digitalt prosjektverkstad for bedrifter, offentleg sektor og forskingsorganisasjonar den 15. mars.

Påmeldingsfrist: 10. mars kl 12.00

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.