RFF Vestland

Utlysingar

Bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar kan søkje om:

  • Regionale forprosjekt. Send søknad innan 16. desember for behandling på neste styremøte
Gå til utlysingar

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt)
  • Regionale forskarprosjekt
Gå til prosjektrapportering

05. nov 2021

Årskonferanse Regionale forskingsfond

30. nov 2021

Prosjektverkstad saman med Forskingsrådet og FORREGION

09. des 2021

Styret behandler forprosjektsøknader

16. des 2021

Frist for å sende inn forprosjektsøknad til behandling 27. jan.

27. jan 2022

Styret behandler forprosjektsøknader og søknader om hovudprosjekt for 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.