RFF Vestland

Utlysingar

Bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar kan søkje om:

  • Regionale forprosjekt. Send søknad innan 19. august for behandling på neste styremøte
  • Fleirårige prosjekt.
    Tema er: Klimaomstilling og grønt skifte og Samfunnstryggleik og beredskap.
    Søknadsfrist 20. oktober
Gå til utlysingar

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt)
  • Regionale forskarprosjekt
Gå til prosjektrapportering

19 aug 2021

Frist for å sende inn forprosjektsøknad til behandling 23. sept

23 sep 2021

Styret behandler forprosjektsøknader

28 okt 2021

Frist for å sende inn forprosjektsøknad til behandling 9. des

05 nov 2021

Årskonferanse Regionale forskingsfond

09 des 2021

Styret behandler forprosjektsøknader