RFF Vestland

Utlysingar

Regionale forprosjekt for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2020)

Løpande søknadsfrist.

 

Gå til utlysinga

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt)
  • Regionale forskarprosjekt
Gå til prosjektrapportering

01 jan 2020

RFF Vestland etablert

04 mai 2020

Utlysing av forprosjekt for 2020 klar

Utlysinga av forprosjekt er brei og dekker dei prioritere satsingsområde i det politiske bestillingsbrevet for RFF Vestland.

28 okt 2020

Årskonferanse Regionale forskingsfond på Gardermoen