Prosjekt som har fått støtte frå RFF Vestland:

Her er oversikt over prosjekta som har fått støtte frå RFF Vestland sidan 2020, då fondet vart etablert.

FORPROSJEKT som har fått støtte i 2021

Nr. Prosjektnamn Prosjektansvarleg Kr (1000) Tema
323853 Mineral quantification with advanced imaging and processing ARCTIC MINERAL RESOURCES AS 500 Næringsliv
323848 Qualification of process for direct electrochemical removal of ammonia in Recirculated Aquaculture Systems (RAS) ALLIANSE INNOVASJON AS 500 Næringsliv
323841 TiO2-CNF: A nanocomposite for fast-charging Li-ion batteries TioTech AS 500 Næringsliv
323834 Rask innfrysing av fisk, med lavt energiforbruk, vha innovative kuldemaskiner med høy ytelse ved ultralave temperaturer - Forprosjekt ENERIN AS 500 Næringsliv
323827 Optimalisering av Kvalitet hos kveite Sogn Aqua AS 500 Næringsliv
         

HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2021:

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

322884 UniS4Vest: The role of universities for sustainable smart specialisation in Vestland HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 2995

Næringsliv og kommunal sektor

322882 Bærekraft i bygg - plattform for skåring, sammenlikning og identifikasjon av tiltak målbart gir forbedring PROPTECH INNOVATION 1500 Næringsliv
322878 Klimabudsjett 2.0 STIFTINGA VESTLANDSFORSKING 3000 Kommunal sektor
322875 Indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner OSTERØY KOMMUNE 3000 Kommunal sektor
322865 Optimal råstoffbehandling for betre sluttprodukt innan bioraffinering av restråstoff frå laks - OptiLaks BIOMEGA NORWAY AS 2124 Næringsliv

 

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2020:

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

313632

Ny fremgangsmåte for nøyaktig reservoar karakterisering

SMARTFEATURES AS

420

Næringsliv

317053

Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet.

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

500

Kommunal sektor

317175

Energi av slam fra sjøbasert oppdrett

Prototech AS

500

Næringsliv

317464

Biodegradering av mikroplast i biogassanlegg

NORCE Teknologi/ Energi VESTLAND

500

Kommunal sektor

317465

Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer.

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

497

Næringsliv

317641

Ny dyrkingsmetode for kamskjell

ALGETUN AS

500

Næringsliv

317657

Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 (AP2)

TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND

500

Kommunal sektor

317935

SEAWEED SYMBIOSIS – bedret velferd og overlevelse for rognkjeks ved bruk av naturlige tareskjul

ENGESUND FISKEOPPDRETT AS

500

Næringsliv

318159

"Production of carbon nanofibers from captured CO2:

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

490

Næringsliv

321229 Taktisk operasjonell kommunikasjonstrening (TOKT):Analyse av sanntids kommunikasjon for utvikling av nye prosedyrer for trening av nødetater Senter for krisepsykologi 500 Kommunal sektor
321233

Forskning på fiskehelse

PHE HOLDING AS 500 Næringsliv
321299 DNA karakterisering og sikring av den vestnorske kveik-gjæren til
innovasjonsformål og UNESCO-verdsarv dokumentasjon.
NIBIO BERGEN 280 Næringsliv
321835 Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn SIMAS IKS 500 Næringsliv
321836 PRE-DECOR -Decommissioning Regulation and Contractual Implications part of Center for Recommissioning and Decommissioning Vestland SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS 320 Næringsliv
321848 Berekraftig utnytting av proteinpulver frå tørrfiskproduksjon - frå restråstoff til verdifullt produkt PER STAVE AS 500 Næringsliv
321850 Kartlegging av skade og utprøving av tiltak mot raud og svart rotròte i bringebær NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA 310 Næringsliv
321852 Innledende simulering av krefter på og av FoilPower OKL MARIN AS 500 Næringsliv
321856 Produksjon av karbonnegative møbler HUUG HOME AS 500 Næringsliv
321914 Prosessering av matavfall GREENTECH INNOVATORS AS 320 Næringsliv

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 23.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.