Prosjekt som har fått støtte frå RFF Vestland:

Her er oversikt over prosjekta som har fått støtte frå RFF Vestland sidan 2020, då fondet vart etablert.

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2022

Nr. Prosjektnamn Prosjektansvarleg Kr (1000) Tema
337696 Forskningsprosjekt rein Hardangerfjord NORCE Miljø/Klima VESTLAND 425 Offentlig sektor
337695 Biomarkør-profilering av oppdrettslaks som ny bransjestandard for objektiv og operasjonell vurdering av helse- og smoltifiseringsstatus ANYLITE AS 490 Næringsliv
337693 PlommeSmaken – kunnskapsgrunnlag for sikker omsetnad av smakfulle plommer NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 500 Næringsliv
337686 System for rydding av marin forsøpling fra sjøbunn – pre-analyse og protokoll NOSCA CLEAN OCEANS 350 Næringsliv
337684 Grad av kjønnsmodning hos torsk i oppdrett i region Vestland CIT HOLDING AS 500 Næringsliv
337681 Digitalisering av industriell tørke til sirkulær utnyttelse av organisk avfall fra akvakultur og andre nærliggende bransjer. BIORETUR AS 322 Næringsliv
337677 Automatisering av bærekraftsraportering DIGITAL REVISOR AS 350 Næringsliv
337662 Geothermal Thermoelectric Generator TEGWELL Tech AS 420 Næringsliv
337661 Mapping the need for digital literacy to leave NEET situations: Social actors’ perceptions and contributions Western Norway Research Institite 210 Offentlig sektor
337660 Simuleringsverktøy for optimalisering av design og drift av vannverk med nanofiltrering AUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA 500 Offentlig sektor
337656 Klimarobust vegforvaltning gjennom tverrsektorielt samarbeid i Vestland fylke STIFTINGA VESTLANDSFORSKING 500 Offentlig sektor
337651 Gjenbruk av urbane forurensede masser, renset for mikroplast og andre miljøforurensninger NORCE Miljø/Klima VESTLAND 499 Offentlig sektor
337644 Landskapsperspektiv på plantevern for berekraftig utvikling i norsk fruktproduksjon NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 500 Næringsliv
332861 Pre-project for the development of X10 electric seaplane ELFLY AS 500 Næringsliv
332860 Digital tvilling for alger med gjenbruk i annen prosessindustri SITEP AS 500 Næringsliv
332859 Biobased Outdoor Playground Flooring BIOREGION INSTITUTE AS 500 Næringsliv
332847 ROBUST- økt velferd og funksjonalitet hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus) ved bruk av naturlig skjul. QUANTIDOC AS 339 Næringsliv

HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2022

Nr. Prosjektnamn Prosjektansvarleg Kr (1000) Tema
332665 Tidleg gjødsling og hausting for meir og betre grovfôr NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2525 Næringsliv
332728 Kombinert produksjon av konsumrogn og matfisk av ørret etter ett år i sjø SVANØY HAVBRUK AS 2000 Næringsliv
332732 Måling og analyse av litiumbatterier og batterimoduler med hjelp av ultralyd NORCE Teknologi/Energi VESTLAND 3000 Næringsliv
332755 Stirling-kryokjøling for småskala-flytendegjøring av hydrogen ENERIN AS 1043 Næringsliv

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2021

Nr. Prosjektnamn Prosjektansvarleg Kr (1000)  Tema
323853 Mineral quantification with advanced imaging and processing ARCTIC MINERAL RESOURCES AS 500 Næringsliv
323848 Qualification of process for direct electrochemical removal of ammonia in Recirculated Aquaculture Systems (RAS) ALLIANSE INNOVASJON AS 500 Næringsliv
323841 TiO2-CNF: A nanocomposite for fast-charging Li-ion batteries TioTech AS 500 Næringsliv
323834 Rask innfrysing av fisk, med lavt energiforbruk, vha innovative kuldemaskiner med høy ytelse ved ultralave temperaturer - Forprosjekt ENERIN AS 500 Næringsliv
323827 Optimalisering av Kvalitet hos kveite Sogn Aqua AS 500 Næringsliv
327535 Kvantitativ NMR analyse av mikroplast i vann, jordsmonn og sediment. NUI AS 405 Næringsliv
327541 Kombinert produksjon av konsumrogn og matfisk av ørret etter ett år i sjø. Del 1: Hurtig produksjon av stor smolt og kort produksjon i sjø SVANØY HAVBRUK AS 500 Næringsliv
327545 Samfunnssikkerhet under pandemi (SUP): Drift av grunnleggende og lovpålagte oppgaver innen beredskap og utdanning under Covid-19 pandemien? HELSE BERGEN HF 500 Kommunal sektor
327546 Måling og analyse av helsetilstand til litiumbatterier NORCE Teknologi/Energi VESTLAND 500 Næringsliv
327554 Waste to Energy Prototech AS 500 Næringsliv
327555 Strategier og tiltak i distriktskommuner og påvirkning på unges valg om å etablere seg i bygdene. NORCE Helse 459 Kommunal sektor
327559 Nedstrømsprosjektet i Bulandet BULANDET MILJØFISK AS 500 Næringsliv
329736 Miljøvennlig bekjempelse av skadelige mikroalger i sjøvann SEAGUARD AS 500 Næringsliv
329804 PCM som støtte i termisk styring av batterier CORVUS ENERGY AS 494 Næringsliv
329811 Tenester til einslege mindreårige flyktningar ved familiegjenforening KINN UTDANNINGS- OG RESSURSSENTER KF 490 Kommunal sektor
329833 Utvikling av nytt konsept for helse- og velferdsovervåkning – utvendig sensorpakke for laks i oppdrett SITEP AS 500 Næringsliv
329835 Fjernarbeid og muligheter for lokal/regional utvikling NORCE Samfunn/Helse VESTLAND 500 Næringsliv
329842 Prosessering av Insekt Protein INVERTAPRO AS 500 Næringsliv
329847 Høytrykks roterende PEM elektrolysør ELEMENT ONE ENERGY AS 500 Næringsliv
329851 Identifisere påvirkning på totale miljøutslipp og maritim logistikk når avfallsbehandling gjennomføres ombord på et offshore fartøy. Ferdocean Shipping AS, avd Bergen 500 Næringsliv
329854 Søknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakultur NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING 400 Offentleg
332847 ROBUST- økt velferd og funksjonalitet hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus) ved bruk av naturlig skjul. QUANTIDOC AS 339 Næringsliv
332859 Biobased Outdoor Playground Flooring BIOREGION INSTITUTE AS 500 Næringsliv
332860 Digital tvilling for alger med gjenbruk i annen prosessindustri SITEP AS 500 Næringsliv
332861 Pre-project for the development of X10 electric seaplane ELFLY AS 500 Næringsliv

HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2021

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

322884 UniS4Vest: The role of universities for sustainable smart specialisation in Vestland HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 2995

Næringsliv og kommunal sektor

322882 Bærekraft i bygg - plattform for skåring, sammenlikning og identifikasjon av tiltak målbart gir forbedring PROPTECH INNOVATION 1500 Næringsliv
322878 Klimabudsjett 2.0 STIFTINGA VESTLANDSFORSKING 3000 Kommunal sektor
322875 Indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner OSTERØY KOMMUNE 3000 Kommunal sektor
322865 Optimal råstoffbehandling for betre sluttprodukt innan bioraffinering av restråstoff frå laks - OptiLaks BIOMEGA NORWAY AS 2124 Næringsliv

 

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2020:

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

313632

Ny fremgangsmåte for nøyaktig reservoar karakterisering

SMARTFEATURES AS

420

Næringsliv

317053

Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet.

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

500

Kommunal sektor

317175

Energi av slam fra sjøbasert oppdrett

Prototech AS

500

Næringsliv

317464

Biodegradering av mikroplast i biogassanlegg

NORCE Teknologi/ Energi VESTLAND

500

Kommunal sektor

317465

Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer.

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

497

Næringsliv

317641

Ny dyrkingsmetode for kamskjell

ALGETUN AS

500

Næringsliv

317657

Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 (AP2)

TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND

500

Kommunal sektor

317935

SEAWEED SYMBIOSIS – bedret velferd og overlevelse for rognkjeks ved bruk av naturlige tareskjul

ENGESUND FISKEOPPDRETT AS

500

Næringsliv

318159

"Production of carbon nanofibers from captured CO2:

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

490

Næringsliv

321229 Taktisk operasjonell kommunikasjonstrening (TOKT):Analyse av sanntids kommunikasjon for utvikling av nye prosedyrer for trening av nødetater Senter for krisepsykologi 500 Kommunal sektor
321233

Forskning på fiskehelse

PHE HOLDING AS 500 Næringsliv
321299 DNA karakterisering og sikring av den vestnorske kveik-gjæren til
innovasjonsformål og UNESCO-verdsarv dokumentasjon.
NIBIO BERGEN 280 Næringsliv
321835 Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn SIMAS IKS 500 Næringsliv
321836 PRE-DECOR -Decommissioning Regulation and Contractual Implications part of Center for Recommissioning and Decommissioning Vestland SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS 320 Næringsliv
321848 Berekraftig utnytting av proteinpulver frå tørrfiskproduksjon - frå restråstoff til verdifullt produkt PER STAVE AS 500 Næringsliv
321850 Kartlegging av skade og utprøving av tiltak mot raud og svart rotròte i bringebær NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA 310 Næringsliv
321852 Innledende simulering av krefter på og av FoilPower OKL MARIN AS 500 Næringsliv
321856 Produksjon av karbonnegative møbler HUUG HOME AS 500 Næringsliv
321914 Prosessering av matavfall GREENTECH INNOVATORS AS 320 Næringsliv

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 22.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.