Prosjekt som har fått støtte

Her er oversikt over prosjekta som har fått støtte frå RFF Vestland. Søkjar får svar direkte.

FORPROSJEKT - vedteken til og med 22. september 2020:

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

313632

Ny fremgangsmåte for nøyaktig reservoar karakterisering

SMARTFEATURES AS

420

Næringsliv

317053

Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet.

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

500

Kommunal sektor

317175

Energi av slam fra sjøbasert oppdrett

Prototech AS

500

Næringsliv

317464

Biodegradering av mikroplast i biogassanlegg

NORCE Teknologi/ Energi VESTLAND

500

Kommunal sektor

317465

Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer.

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

497

Næringsliv

317641

Ny dyrkingsmetode for kamskjell

ALGETUN AS

500

Næringsliv

317657

Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 (AP2)

TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND

500

Kommunal sektor

317935

SEAWEED SYMBIOSIS – bedret velferd og overlevelse for rognkjeks ved bruk av naturlige tareskjul

ENGESUND FISKEOPPDRETT AS

500

Næringsliv

318159

"Production of carbon nanofibers from captured CO2:

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

490

Næringsliv