Nye fond fra 2020

Fra 1. januar 2020 økte de regionale forskningsfondene fra 7 til 11, og fondene følger nå de nye fylkesgrensene.

RFF Nye regioner PNG.PNG

Over ser dere de nye regionale forskningsfondene - ett fond for hver fylkeskommune.

Regionale forskningsfond (RFF) lyser ut tilskuddsmidler til FoU for bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Det er et krav at søker har forretningsadresse i fylket det søkes til. Se nettsidene til det enkelte fond for mer informasjon om utlysninger og føringer.


Om avsluttede fond

De gamle regionale forskningsfondene ble avsluttet 1. januar 2020 og ansvaret for prosjekter med bevilgning ble fordelt på de nye fondene. Under ser dere hvordan de gamle fondene ble delt opp:

RFF Agder og RFF Innlandet beholdt samme navn og geografisk inndeling som de gamle regionale forskningsfondene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.