Nye fond fra 2020

Fra 1. januar 2020 øker de regionale forskningsfondene fra 7 til 11, og fondene vil følge de nye fylkesgrensene.

De nye fondene følger den nye fylkesstrukturen

Som følge av regionreformen endres den nåværende fondsstrukturen. De 11 nye fondene er underlagt den enkelte fylkeskommune og vil være operative fra 1.1.2020. 

Kart over nåværende fond finner du her.