RFF Oslo

Utlysninger

Løpende utlysning av støtte til kvalifiseringsprosjekter er åpen for søknader fram til 5.februar.

Ny utlysning av støtte til kvalifiseringsstøtte kan ventes i begynnelsen av mars. 

RFF Oslo vil lyse ut regionale innovasjonsprosjekter med frist 20.oktober.

 

 

Gå til utlysninger
  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
Les mer

Kalender

25.september 2020

Styremøte

Regionalt forskningsfond Oslo styremøte. 

Noe annet

Noe annet

Tekst

17.november 2020

Fondsstyremøte

Tildeling regionale kvalifiseringsprosjekter.

1.desember 2020, kl 13:00

Søknadsfrist regionale innovasjonsprosjekter

Uke 2, januar 2021

Fondsstyremøte

Tildeling regionale kvalifiseringsprosjekter

Uke 7, februar 2021

Fondsstyremøte

Tildeling regionale kvalifiseringsprosjekter

Tildeling regionale innovasjonsprosjekter

5.mai 2021

Regionale forskningsfond Årskonferanse

Kalender