Utlysninger

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning i Oslo, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Søk nå

Kvalifiseringsstøtte, RFF Oslo

Søknadsfrist
Løpende

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt. Næringsliv og offentlig sektor i Oslo kan søke.

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt offentlig sektor 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor ledes av offentlig sektor og har omfattende innhold av forskning og utvikling.   Prosjektene tar utgangspunkt i behov og utfordringer i offentlig sektor, og må inngå i virksomhetenes planer for utvikling. RFF Oslo ønsker å støtte prosjekter  som styrker offentlig sektor i arbeidet med grønn...

Planlagt

Regionalt innovasjonsprosjekt næringsliv 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling.  RFF Oslo ønsker å støtte prosjekter  som styrker bedrifter i arbeidet med grønn omstilling og bærekraft og å utvikle næringer der Oslo har særlige fortrinn. RFF Oslo ønsker også å styrke samarbeid mellom FoU-organisasjon...

Planlagt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 10.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.