Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt offentlig sektor 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor ledes av offentlig sektor og har omfattende innhold av forskning og utvikling.   Prosjektene tar utgangspunkt i behov og utfordringer i offentlig sektor, og må inngå i virksomhetenes planer for utvikling. RFF Oslo ønsker å støtte prosjekter  som styrker offentlig sektor i arbeidet med grønn...

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt næringsliv 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling.  RFF Oslo ønsker å støtte prosjekter som styrker bedrifter i arbeidet med grønn omstilling og bærekraft og å utvikle næringer der Oslo har særlige fortrinn. RFF Oslo ønsker også å styrke samarbeid mellom FoU-organisasjone...

Søk nå

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning i Oslo, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Søk nå

Kvalifiseringsstøtte, RFF Oslo

Søknadsfrist
Løpende

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt. Næringsliv og offentlig sektor i Oslo kan søke.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.