Utlysninger

Søknadsfrist
01.
des 2020
Løpende

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere offentlig sektor til å ta i bruk forskning og utvikling i sine innovasjonsaktiviteter.

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
01.
des 2020
Løpende

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling i sine innovasjonsaktiviteter.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Oslo.

Gjennomført
Søknadsfrist
21.
aug 2020
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet og offentlig sektor i Oslo til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse samfunnsutfordringer i regionen. Prosjektstøtten skal bidra til verdiskaping ...

Gjennomført