Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt offentlig sektor 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor er prosjekter ledet av offentlig sektor med omfattende innhold av forskning og utvikling. Prosjektene tar utgangspunkt i behov og utfordringer i offentlig sektor, og må inngå i virksomhetenes planer for utvikling. Det er et mål at prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon...

Gjennomført

Regionale innovasjonsprosjekter næringsliv

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling. RFF Oslos prosjektstøtte skal bidra til å styrke næringslivet for å møte langsiktige utfordringer, grønn omstilling og bærekraft og utvikle næringer der Oslo har særlige fortrinn.

Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) for bedrifter og offentlig sektor

Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Oslo. Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt.

Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte RFF Oslo

Søknadsfrist
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Oslo.

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.