Gjennomført
Se Resultat

Dette er en løpende utlysning med siste frist for innsending av søknad 1.desember 2020 kl 13.00.

NB! Bruk Mal for prosjektbeskrivelse for søknader som sendes inn fra og med 18.november. Malen kan lastes ned nederst i denne utlysningen. 

Merk at "Mitt nettsted" stenges ned kl 16:00 den 1.desember. 

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forsking og utvikling i sine innovasjonsaktiviteter. 

Det er et mål å styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere videre til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Viktige datoer

19. feb 2021

Planlagt vedtaksmøte

19. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

01. aug 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 26 800 000
Tildelte midler
Kr 18 000 000
Mottatte søknader
11
Innvilgede søknader
7
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
322893REMOVAID ASInnovating contraceptive implant removal for modern healthcareN/AN/A21.09.2021
322892AGAIN ASAgain X–sustainability and investment KPIs in non-residential buildings using Machine Learning and bigdata, with focus on decision processesN/AN/A21.09.2021
322880ROADGUARD ASProduct research and development project for road safety purposes.N/AN/A21.09.2021
322871NO ISOLATION ASKOMPIS2N/AN/A21.09.2021
322738PACERTOOL ASPreSens-Catheter - Precision medicine for heart failureN/AN/A21.09.2021
322891SEALD ASCCA-PDX modeller dekker translasjonsgapet mellom preklinisk forskning og klinisk utprøving.N/AN/A21.09.2021
322883NORDIC BRAIN TECH ASCEREBRI - Novel migraine treatmentN/AN/A21.09.2021
322874N2 APPLIED ASN2-prossesen – gjøre avfall til ressurs. N2-prosessens evne til å kontrollere hygiene og legemiddelrester i organisk gjødselN/AN/A21.09.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 22.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.