Prosjekter som har fått støtte fra FORREGION og RFF Oslo

Her finner du oversikt over prosjekter som har fått tildelt FORREGION forprosjektmidler. Her finner du også oversikt over bevilgninger av støtte fra Regionalt forskningsfond i Oslo i perioden 2020-2022. En samlet oversikt i excelformat for RFF Oslo kan lastes ned fra denne siden.

Tildeling til FORREGION forprosjekter høst 2023: 

Prosjekt- nummer

Mottaker

Prosjekttittel

Bevilget beløp, i kr

Satsings-område

347760

Propl

Virtual work experience with multiple speeded assessment

100 000

Innovasjon i offentlig sektor 

350959

VOLVE TECHNOLOGIES AS

Volve building project info AI - RFFOSLO2023

300 000

Digitalisering

350758

MIR INSIGHT AS

SPARSeDATa: Generation of statistically representative datasets using very big market data for timeseries forecasting and machine learning

300 000

Digitalisering

350961

SENSCOM AS

Effekter av inkontinenspleie med bruk av DignaCare

287 000

Helse

350949

FOODCAPTURE AS

Etablere og utforske ny digital tjeneste for bedre samhandling relatert til underernærte pasienter ved Sykehuset Østfold HF

300 000

helse

350965

FRACTA THERAPEUTICS AS

Targeted radiotherapy for hard-to treat cancers

300 000

Helse

350910

MORESHROOMS AS

Alternative Protein Unlocking New Applications of Norwegian Resources

300 000

Løsninger for det grønne skiftet

350952

MYCELA LABS AS

Investigating parameters for optimal sound absorbance and fire safety in composite materials based on mycelium and wood waste.

300 000

Sirkulær-økonomi

   

Til sammen

2 087 000

 

 

Tildeling til FORREGION forprosjekter vår 2023: 

Prosjekt-nummer Prosjekt-eier Prosjekt-tittel  Tildelt Satsingsområde
345500 Floormotion as Floormotion healthsense – Revealing health trends through the floor 300 000 Helse, velferdsteknologi
345664 Acterio as Datadrevet innovasjonsverktøy av Acterio, SINTEF og Høyskolen Kristiania 300 000 Digitalisering
345923 Skybrudd Frekvensberegning av skadelige nedbørhendelser på lokalt nivå 295 000 Klimateknologi, innovasjon i offentlig sektor
345993 Fastcharge Exploiting data of heavy-duty and electrical heavy-duty vehicles (HDEVʼs) and associated ecosystem to
accelerate zero-emission society
300 000 Løsninger for det grønne skiftet
346922 Shift materials Microstructural analysis for sustainable, scalable, and low-cost LFP 300 000 Bærekraftig energi
  SUM   1 495 000  

 

Bevilgning til regionale innovasjonsprosjekter, desember 2022: 

 

Prioritert område

Prosjekt-nummer

Prosjektansvarlig

Prosjekttittel

Tildelt i hele 1000 kr

Helse

341263

ADJUTEC PHARMA AS

Optimalisering av APC148 og APC247 til bruk i kliniske studier

1 950

Klima, miljø

341274

CLEAN SEA SOLUTIONS AS

Utvikling av en energieffektiv baneplanlegger for marin plastopprydning ved bruk av en autonom USV

2 000

Digital transformasjon , bærekraft, det grønne skiftet

341286

ONIO AS

Self-powered sensor systems for Sustainable Urban green spaces and PRecision Agriculture

2 000

Sirkulærøkonomi

341288

KELLER GEOTEKNIKK AS

VIBro  rEplacement (VIBE) – Sustainable Ground Improvement Solution for Oslo

1 955

Digitalisering

341350

PLAATO TECHNOLOGIES AS

Digitalizing fermentation

2 000

Det grønne skiftet, digitalisering

341386

MANUFACTURE OSLO AS

Nye designprosesser mot sirkulære kretsløp i klesindustrien

1 200

Sirkulærøkonomi

341259

NF&TA AS

«Se min (brukte) kjole» - gjenbrukt som ny standard.

2 000

 

 

 

TIL SAMMEN

13 105  000

I tillegg er ytterligere to prosjekter satt på venteliste. 

Bevilgninger til kvalifiseringsprosjekter, desember 2022: 

Satsings-område

Prosjekt-nummer

Prosjekt-tittel

Prosj.ansv

Tildelt i hele1000 kr

Helse

341974

Utvikling av transkripsjonsfaktor inhibitorer til behandling av resistent og uhelbredelig kreft

PIONEER RESEARCH AS

350

Grønt skifte

341982

Solceller på grønne tak.

OSLOBYGG KF

350

Digitalisering

341839

ANTID-K
Automatisk annotering av tidsserier for å møte krav til datadeling og kunstig intelligens.

CHRONOS AS

300

Klima og miljø

342284

Bioglass and light system for increasing Eel grass and Seaweed growth to make a natural oxygen production at the Oslofjord seabed

VITRITECH NORWAY AS

350

 

 

Til sammen:

 

1 350

I tillegg er ett prosjekt gitt en betinget bevilgning, slik at den totale summen bevilget til prosjekter er 1 700 000.

Tildeling til forprosjekter, september 2022: 

Prosj.nr. 

Tema  

Prosjekt  tittel 

Prosj.ansv. 

Bevilget, i hele 1000 kroner 

339171 

Helse og velferd 

Transkripsjonsfaktor regulatorer mot resistent og uhelbredelig kreft 

PIONEER RESEARCH AS 

300 

339354 

Helse og velferd 

Produktutviklingsprosessen hos Sunnaas sykehus - mulighet for bedre samarbeid med næringslivet? 

MEDLYTIC AS 

299 

 

 

 

Sum 

599 

Tildeling til kvalifiseringsprosjekter, september 2022: 

Prosj. nr. 

Satsingsområde i utlysningen 

Prosjekt tittel. 

Prosjektansvarlig 

Bevilget, i hele 1000 kr 

339112 

 

Miljøteknologi digitalisering 

 

Exploring the use of available geospatial data and using it to generate the conceptual design of wind farms 

 

WINDYFI 

300 

339277 

Sirkulærøkonomi, digitalisering 

Prediktiv vedlikeholdsplattform for elektriske lastesykler 

 

Whee! 

340 

 

 

 

Til sammen 

640 

 

Tildeling til kvalifiseringsstøtte, juni 2022: 

Satsingsområde i utlysningen 

Prosjekt nummer 

Prosjektansvarlig 

Prosjekt tittel

Bevilget beløp, i hele 1 000 kr

Oppvekst og kunnskap, digitalisering og digital transformasjon. God kobling til FNs bærekraftsmål. 

338141 

House of Math AS 

Tilpassede læringsløp for nettbasert matematikkundervisning 

350 

Helse og livsvitenskap. God kobling til FN bærekraftmål 

338177 

INANOD AS 

Nano-formulated tCDK Inhibitors 

350 

Helse og digitalisering. god kobling til FN bærekraftmål 

338139 

MINDCARE AS 

Reflekt - samhandling over video for målstyrt ferdighetstrening og økt behandlingseffekt i psykisk helse 

300 

 

 

Til sammen:  

 

1 000 

 

Tildeling til forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, juni 2022: 

Prioritert område

Prosjekt nummer 

Prosjektansvarlig 

Prosjekttittel 

Bevilget beløp, i hele 1000 kr

Digitalisering

337549 

t-rank 

NextGen AML 

300 

Helse

338181 

Selah Sleep 

Virkning av «dulting» på motivasjon for bedre søvnvaner 

300 

 

 

Til sammen 

 

600 

 

Tildeling til regionale innovasjonsprosjekter i februar 2022: 

Prioritert område

Prosjekt nummer

Prosjektansvarlig

Prosjekttittel

Bevilget beløp, i hele 1000 kr

Klima

332721

MITIGRATE AS

Industrial Research: Automated approach to adapt properties to climate change

1 587

Helse

332731

Lytix Biopharma

LTX-401 for treatment of solid tumors

3 000

Oppvekst og kunnskap

332785

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Tuning in to Kids i Skolen: Utvikling av emosjonell kompetanse i Oslo-skolen og tilstøtende tjenester

3 000

Helse

332784

NODE PHARMA AS

Demonstrating the potential of a radioisotope carrier for targeted alpha therapy

2 142

Oppvekst og kunnskap

332685

KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE

Elevtilbakemeldingsverktøyet - E.T.

1 500

Helse

332684

Pharmasum Therapeutics AS

A novel drug for treating dementia in Down syndrome

3 000

Helse

332762

ONCOSYNE AS

In vitro diagnostic assay for oncological therapeutic decision making

2 500

Digitalisering

332723

ONiO AS

Power aware Neural Networks for self-powered IoT devices with edge computing capabilities

2 500

Klima, miljø og utslippsfrie løsninger

337252

Oslo kommune Bymiljøetaten

Mobilitet i en ny hybridhverdag

860

 

 

 

Til sammen

20 089

Tildeling av kvalifiseringsstøtte i februar 2022: 

Prosjekt nummer

Satsingsområde i utlysningen

Prosjekt ansvarlig

Prosjekt tittel

Bevilget beløp, i hele 1000 kr

333827

digitalisering og digital transformasjon. God kobling til FNs bærekraftsmål.

VÖLUR AS

OptimisatiOn from Farm to FOrk for the meat industry (OFFO)

350

333840

Helse og livsvitenskap. God kobling til FN bærekraftmål

ADJUTEC PHARMA AS

Utvikling av en reproduserbar og skalèrbar syntesemetode for APC247, en ny bredspektret betalaktamaseinhibitor

350

333852

Sirkulærøkonomi, god kobling til FN bærekraftmål

GenoFuel AS

Making Biofuels in Microbial Factories

350

333840

Helse (folkehelse) god kobling til FN bærekraft

PWR STRENGTH AS

PWR Strength – Et evidensbasert treningsapparat for hele befolkningen

350

333844

Sirkulærøkonomi, god kobling til FN bærekraftmål

EIK & TID AS

 

Norwegian umami paste – combining waste products from traditional nordic beer brewing with japanese foodscience into a new product.

337

333841

Skole, utdanning og digitalisering. God kobling til FN bærekraft

TACKL AS

 

Habiit: Seriøst spill i forebygging av bekymringsfullt skolefravær

350

 

 

 

Til sammen:

2 087

 

 

Tildeling av kvalifiseringsstøtte i oktober 2021: 

Prosj.nr

Prosjektittel

Prosjekt ansvarlig

 Satsingsområde

Bevilget, i hele 1000 kr

332068

Industrial Research: Novel multi-physical climate risk analysis to property assets.

MITIGRATE AS

Miljøteknologi

Digitalisering

350

329583

Primary:
Testing of PZT element from MiNaLab for a non-invasive glucose sensor (CNGI).
Secondary:
Investigate costs and production issues.

Mecsense AS

Helseteknologi

350

332073

Develop carbon-negative baby gear with carbon nanofibers and reinforced polypropylene composite

KAOS Norge AS

Sirkulærøkonomi

350

331826

Game ready 3D models created with Machine Learning

Sloyd AS

Digitalisering

350

332070

Bærekraftige fritidssko: Brukerinvolvering for god funksjon, komfort og ergonomi

NEW MOVEMENTS AS

Sirkulærøkonomi

350

332071

En samskapt digital læringsplattform for bedre forståelse av offentlig informasjon, for innvandrere.

DIGNA AS

Helse, velferd og omsorgssektoren Digitalisering

350

332066

Algorithmic testing and initial prototyping for generating architectural floor plans automatically.

LAIOUT AS

Sirkulærøkonomi Digitalisering

350

 

Bevilget, til sammen 

 

 

 

2 450

 

 

Tildeling til kvalifiseringsprosjekter juni 2021: 

Prosjektnummer Prosjekttittel Prosjektansvarlig Bevilgning, i hele 1000 kr
328756 Kvalifiseringsprosjekt - Happy City® - Plassbestemt parkeringsløsning for el-sparkesykler i bymiljøet. SPARKPARK AS 350
328865 Bærekraftig og sirkulært livsløp for uniformer i varehandelen/ Gjenvinning og kartlegging av egnede tekstiler innenfor et lukket kretsløp SMALL MATTERS AS 350
328866 Sensorbasert samtidsovervåkning av forurenset tunnelvaskevann STATENS VEGVESEN 350
328867 Over Easy - Forskning for å utvikle en innovativ solcellemodul OVER EASY SOLAR AS 350
328877 Enabling new therapies for metastatic cancer NODE PHARMA AS 350
   Til sammen    1 750

 

Fondsstyret for RFF Oslo bevilget i underkant av 18 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekter) 2.mars 2021. To av prosjektene kom dessverre ikke i gang. Her er oversikt over aktive prosjekter+1600:

Prosjekt-nummer

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Bevilgning

322893

Innovating contraceptive implant removal for modern healthcare

REMOVAID AS

1 315 000

322874

N2-prossesen – gjøre avfall til ressurs. N2-prosessens evne til å kontrollere hygiene og legemiddelrester i organisk gjødsel

N2 APPLIED AS

2 500 000

322892

Again X–sustainability and investment KPIs in non-residential buildings using Machine Learning and bigdata, with focus on decision processes

AGAIN AS

1 600 000

322880

Product research and development project for road safety purposes.

ROADGUARD AS

1 800 000

322738

PreSens-Catheter - Precision medicine for heart failure

PACERTOOL AS

2 400 000

322891

CCA-PDX modeller dekker translasjonsgapet mellom preklinisk forskning og klinisk utprøving.

SEALD AS

2 000 000

322883

CEREBRI - Novel migraine treatment

NORDIC BRAIN TECH AS

2 500 000

 

Til sammen:

 

14 115 000

Tildeling til regionale kvalifiseringsprosjekter i fondsstyret for RFF Oslo 2.mars 2021: 

Prosjekt-nummer

Prosj. Ansvarlig

Prosjekttittel

Bevilgning

324123

BIO-ME AS

Precision microbiota profiling in COVID-19 in adolescents. Focus on diagnosis, prognosis and long-term effects.

350 000

324187

MODULIZE AS

Developing a Construction Systems Protocol for prefabrication manufacturing

350 000

324088

AS WILFA

Prosjekt vaffeljern - bærekraftig produksjon av småelektriske produkter

153 000

324153

MOOWAYS AS

Intelligent motion sensor aided physiotherapy for people with clubfoot

350 000

324126

DIGITS AS

Digitalt verktøy for kartlegging av bygg og byggematerialer for ombruk

350 000

 

TIL SAMMEN

1 553 000

 

Tildeling til regionale kvalifiseringsprosjekter i fondsstyret for RFF Oslo 14.januar 2021:

Prosj. nr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Prioritert område Beløp
321964 Pseudocerealer i glutenfrie produkter DET GLUTENFRIE VERKSTED AS Helse 350 000
323072 Digital helseveiledning for gravide - Forprosjekt HELSEOVERSIKT AS Helse 350 000
323062 Novel mycoproteins for food and fish feed in Norway's emerging circular bioeconomy Microlistic AS Sirkulær-økonomi 350 000
323071 CO2-fangst og lagring til aske på HEA og utnyttelse som sementerstatter i betong OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN Miljø og sirkulær- økonomi 350 000
323104 Development of battery database to estimate state-of-health for second life applications REPACK AS Miljø og sirkulær-økonomi 350 000
323094 Art2Cam – Automatisk deteksjon og artsbestemmelse av fugler ved vindkraftverk ved hjelp av et ‘artifisiell ornitolog’ kamera system Spoor As Bærekraft,  energi 250 000
322956 Digital papirdukke – spillmekanikk TIDVIS UTVIKLING AS Digitalisering 350 000
321975 Råstoff og verdikjeder til sirkulære tredekker VILL ENERGI AS Sirkulærøkonomi 350 000
322914 Solution to deploy algorithms that optimize energy efficiency and indoor comfort in buildings equipped with centralized computer controls XIGRID TECHNOLOGIES AS Bærekraft, energi 349 000
  Til sammen     3049000

 

Tildeling til regionale kvalifiseringsprosjekter i fondsstyret for RFF Oslo 17.november 2020: 

Prosj.nr.

Prosj.ansv.

Prosj.tittel

Prioritert område

Beløp  kr

321695

Consigli AS

Utvikling av teknologiplattform for optimalisering av bygg- og anleggsprosjektering

Digitalisering og digital transformasjon, byggenæring

 

350 000

321737

MESTERBAKEREN AS

Effekt av surdeigsbrød på tarmflora og biomarkører for helse

Helse og livsvitenskap, bærekraft

 

350 000

321779

Hydrogen Storage as

Magnesiumhydrid for null-utslipp mobilitet i den maritime sektor

Bærekraft og fornybar energi

350 000

321805

NF&TA AS

Digitalt styringsverktøy for bærekraftig forretningsutvikling for mote- og tekstilbedrifter. Design INtelliGence Simulator.

digitalisering og digital transformasjon, bærekraft, sirkulærøkonomi

350 000

321794

NORDIC BRAIN TECH AS

Brain Twin: rapporteringsverktøy for hodepinepasienter

Digitalisering og digital transformasjon, helse og livsvitenskap

350 000

321385

SAFEDESIGN AS

Avklaring av kunnskapsfronten for innfesting til bærende struktur i bygninger i samarbeid med SINTEF.

Bærekraft, byggenæring

350 000

321812

KATAPULT GROUP AS

AI-DRIVEN STARTUP SUCCESS PREDICTION ENGINE

Digitalisering og digital transformasjon, bærekraft

350 000

  TIL SAMMEN     2 450 000

 

Oversikt over tildeling til regionale kvalifiseringsprosjekter perioden april til september 2020: 

Prosjekt-nummer

Søker

Tittel

Søknad

Tildelt i kr

313496

HEMISPHERIAN AS

Treatments for glioblastoma multiforme – the greatest unmet need in oncology

350 000

350 000

313502

BIO-ME AS

Tarmbakterietest for tarmkreft

350 000

350 000

313509

UPPACKED as

UpPacked - et påfyllingssystem for salg av forskjellige væsker uten emballasje i vanlige butikker

350 000

350 000

313513

TIDVIS UTVIKLING as

Digital formidling av Oslos middelalder

300 000

300 000

313514

LUDENSO AS

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi og 3D-modellering i grunnskolen

321 000

321 000

313516

SEALD AS

Verifisering av legemiddelkombinasjoners potens i utprøvende modeller som grunnlag for klinisk utprøving.

350 000

350 000

313536

TOTALCTRL AS

Bondens digitale markedsplass

228 000

228 000

315486

AIRMINE as

Timesvarsler for pollenkonsentrasjon i Oslos bydeler

350 000

350 000

316630

NO ISOLATION as

Utvidet bruk av digitalt verktøy (KOMP) for sosiale måltider, økt matlyst og økt fysisk aktivitet hos hjemmeboende eldre

350 000

350 000

316641

DET GLUTENFRIE VERKSTED AS

FriVerdi - økt verdiskaping og innovasjon basert på nasjonale landbruksressurser

350 000

350 000

316663

SEAS OF NORWAY as

Creation of Norway's first commercial Ulva algae hatchery using column- photobioreactors in a controlled automated system

350 000

350 000

316688

AGAIN as

AGAIN KPI - sustainability and investment KPIs in non- residential real etate using Machine Learning Algorithms and Big Data

350 000

350 000

316698

REMARKABLE as

Improved Wear and sliding resistant coating for paper-like Writing experience (WOW)

350 000

350 000

316702

MOVEL as

Ladeoperatøren Movel som aggregator av energifleksibilitet

350 000

350 000

316708

CARROTS as

Søppelets verdi: en antropologisk studie av adferd rundt forsøpling og opprydding

310 000

310 000

316709

CARDIACCS as

Utvikling a miniatyrisert sensor for hjerteovervåkning

350 000

350 000

316713

RESIRQEL as

Lager og logistikkløsninger for økt ombruk av byggematerialer i Oslo kommune

350 000

350 000

318070

OPTIMEERING as

Prediksjon av marginaltapsats i strømnettet ved bruk av maskinlæring

350 000

350 000

317533

GLINT SOLAR as

Automatisk beregning av dimensjonerende bølger og vindretning for flytende sol

210 000

210 000

317987

DEFIGO as

Fremtidens adgangs- og sikkerhetssystemer

350 000

350 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.