background
Konferanse

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

Hvor:

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Når:

05.11.2021

Passer for:

Alle med ansvar for regional utvikling hos departementer, Forskningsrådet, kommunesektoren og øvrig virkemiddelapparat.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14.10.2021

5. nov. 2021

Presentasjoner fra RFFs årskonferanse 2021

Årskonferansen til Regionale forskningsfond ble gjennomført som planlagt på Radisson BLU airport hotel på Gardermoen 5. november 2021. Under finner du lenke til presesntasjonene. 

Del I: Regionale forskningsfond i en nasjonal kontekst

Del II: Regionale forskningsfond i samspill med andre virkemidler

Nyhetssak fra årskonferansen: Advarer mot å kutte i vellykket forskningsfinansiering - KS

 

Velkommen til Årskonferanse for Regionale forskningsfond (RFF) 2021

Regionreformen er iverksatt med 11 regionale forskningsfond. De regionale forskningsfondene skal styrke forskningsevnen i regionene og bidra til innovasjon gjennom forskning. Fylkeskommunene har ambisjon om å spille en sterkere rolle i samfunnsutvikling og i arbeidet med forskning som virkemiddel for innovasjon og verdiskapning.

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene 2021 reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover. Sentrale spørsmål vil være:

  • Hvordan kan vi sikre at nasjonale forskningspolitiske målsetninger blir styrket gjennom den nye regionale organiseringen av forskningsinnsatsen?
  • Hvilke ambisjoner har regjeringen med fylkeskommunenes forskningspolitiske rolle – hva er regjeringens forskningspolitikk for regionene?
  • Hvordan kan de regionale forskningsfondene best bidra til utvikling av det næringsrettede virkemiddelapparatet?
  • Vil regjeringen styrke de regionale forskningsfondene som følge av gjennomgangen av næringsrettede virkemiddlene?
  • Hvordan kan de regionale forskningsfondene bidra til innovasjon i offentlig sektor?
  • Hvordan bør samarbeidet mellom Forskningsrådet og de regionale forskningsfondene være for at vi sammen kan bidra til målet om økt forskningsinnsats i privat og offentlig sektor?

Til å diskutere disse spørsmålene har vi blant annet invitert politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit og representanter fra fylkeskommunene og andre deler av vrkemiddelapparatet.  

Konferansen er gratis for deltakerne, med begrenset antall plasser. Dersom du er forhindret i å delta og ikke melder deg av innen 8 dager før arrangementet, vil du bli fakturert for kostnader på 850 kr.

Program

09.00 - 10.00 Registerering, kaffe og en matbit

10.00 - 11:30 Regionale forskningsfond i en nasjonal kontekst.
Møteleder: Mette Nora Sætre, leder av KS nettverk for næring og plan. Innledere blant annet fra fylkeskommuner og Forskningsrådet, som avsluttes med en plenumssamtale.

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 15.30 Regionale forskningsfond i samspill med andre virkemidler. Innledere fra departementer, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og det regionale virkemiddelapparatet. 

For nærmere detaljer, se vedlagte program for RFFs årskonferanse 2021.

Kontaktperson

Jone Engelsvold

    Sekretariatsleder RFF Vestland

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 15.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.