RFF Rogaland

RFF Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Rapportering

  • Forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt for bedrifter og offentlig sektor
Gå til prosjektrapportering

Utlysninger

Stortinget vedtok i desember 2023 å ikke videreføre finansieringen av de regionale forskningsfondene. Det vil derfor ikke komme noen utlysninger fra RFF Rogaland. 

FORREGION Rogaland sin utlysning kommer våren 2024.

Se aktive utlysninger

Nyheter

03. jun 2022

Styremøte

30. nov 2022

Årskonferanse

01. des 2022

Årskonferanse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.