Kjeragbolten, en sten som ligger i klem i en fjellsprekk i Rogaland

RFF Rogaland

RFF Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Rapportering

  • Kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt)
  • Regionale forskerprosjekt
Gå til prosjektrapportering

Utlysninger

Ingen aktive utlysninger nå.

28 okt 2020

Årskonferanse Regionale forskingsfond på Gardermoen