RFF Rogaland

RFF Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Rapportering

  • Forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt for bedrifter og offentlig sektor
Gå til prosjektrapportering

Utlysninger

Løpende utlysning om støtte til forprosjekt.

Se aktive utlysninger

19. mai 2021

Innleveringsfrist forprosjekt

17. jun 2021

Styremøte med vedtak om støtte til hovedprosjekt

05. nov 2021

Årskonferanse Regionale Forskningsfond

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. januar 2022, 21.35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.