RFF Rogaland

RFF Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Rapportering

  • Forprosjekt
  • Regionale innovasjonsprosjekt for bedrifter og offentlig sektor
Gå til prosjektrapportering

Utlysninger

Løpende utlysninger om støtte til forprosjekt og hovedprosjekt.

Se aktive utlysninger

Nyheter

03. jun 2022

Styremøte

30. nov 2022

Årskonferanse

01. des 2022

Årskonferanse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.