Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt for offentlig sektor

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer i offentlig sektor, og må inngå i virksomhetenes planer for utvikling.

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt for bedrifter

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for virksomheter i Rogaland og iverksette FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom næringsliv og FoU-organisas...

Søk nå

Forprosjekt offentlig sektor

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i offentlig sektor i Rogaland.

Søk nå

Forprosjekt næringsliv

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Rogaland.

Søk nå