Utlysninger

Søknad om støtte til forprosjekt til innovasjonsprosjekt for bedrifter og kommunal sektor

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i bedrifter og kommunal sektor i Rogaland.

Søk nå

VRI Rogaland forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

VRI Rogaland skal som forvalter av FORREGION bidra til at flere bedrifter i Rogaland bruker forskning i sine innovasjonsprosjekter. Støtten skal gå til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Prosjekteier må samarbeide med et godkjent FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal legge...

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 10.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.