Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forprosjekt VRI Rogaland 2023

VRI Rogaland skal som forvalter av FORREGION bidra til at flere bedrifter i Rogaland bruker forskning i sine innovasjonsprosjekter. Støtten skal gå til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Prosjekteier må samarbeide med et godkjent FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal legge...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.