Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i offentlig sektor i Rogaland.

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Rogaland.

Søk nå
Søknadsfrist
17.
mar 2021

Regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for virksomheter i Rogaland og iverksette FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom næringsliv og FoU-organisas...

Søknadsfrist
17.
mar 2021

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer i offentlig sektor, og må inngå i virksomhetenes planer for utvikling.