Utlysninger

Innovasjonsprosjekt for offentlig sektor - Hovedprosjekt

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for virksomheter i Rogaland og iverksette FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom offentlig sektor,...

Søk nå

Innovasjonsprosjekt for bedrifter - Hovedprosjekt

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i bedrifter og kommunal sektor i Rogaland.

Søk nå

VRI Rogaland forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

VRI Rogaland skal som forvalter av FORREGION bidra til at flere bedrifter i Rogaland bruker forskning i sine innovasjonsprosjekter. Støtten skal gå til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Prosjekteier må samarbeide med et godkjent FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal legge...

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.