Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forprosjekt VRI Rogaland 2023

VRI Rogaland skal som forvalter av FORREGION bidra til at flere bedrifter i Rogaland bruker forskning i sine innovasjonsprosjekter. Støtten skal gå til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Prosjekteier må samarbeide med et godkjent FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal legge...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Søknad om støtte til forprosjekt til innovasjonsprosjekt for bedrifter og kommunal sektor

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i næringsliv og/eller kommunal sektor i Rogaland.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.