Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forprosjekt VRI Rogaland 2023

VRI Rogaland skal som forvalter av FORREGION bidra til at flere bedrifter i Rogaland bruker forskning i sine innovasjonsprosjekter. Støtten skal gå til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Prosjekteier må samarbeide med et godkjent FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal legge...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Søknad om støtte til forprosjekt til innovasjonsprosjekt for bedrifter og kommunal sektor

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i næringsliv og/eller kommunal sektor i Rogaland.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Innovasjonsprosjekt for næringslivet - hovedprosjekt

Regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for virksomheter i Rogaland og iverksette FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom offentlig sektor, næringsli...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Innovasjonsprosjekt for offentlig sektor - hovedprosjekt

Regionale innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for virksomheter i Rogaland og iverksette FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom offentlig sektor,...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.