Utlysninger

Søknadsfrist
21.09
2022
Gjennomført

Innovasjonsprosjekt for offentlig sektor - Hovedprosjekt

Regionale innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for virksomheter i Rogaland og iverksette FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom offentlig sektor, nærin...

Søknadsfrist
21.09
2022
Gjennomført

Innovasjonsprosjekt for bedrifter - Hovedprosjekt

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i bedrifter og kommunal sektor i Rogaland.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Søknad om støtte til forprosjekt til innovasjonsprosjekt for bedrifter og kommunal sektor

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i bedrifter og kommunal sektor i Rogaland.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

VRI Rogaland forprosjekt

VRI Rogaland skal som forvalter av FORREGION bidra til at flere bedrifter i Rogaland bruker forskning i sine innovasjonsprosjekter. Støtten skal gå til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Prosjekteier må samarbeide med et godkjent FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal legge...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.