Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt for offentlig sektor

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer i offentlig sektor, og må inngå i virksomhetenes planer for utvikling.

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt for bedrifter

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for virksomheter i Rogaland og iverksette FoU-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom næringsliv og FoU-organisas...

Gjennomført

Søknad om støtte til forprosjekt til innovasjonsprosjekt for bedrifter og kommunal sektor

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i bedrifter og kommunal sektor i Rogaland.

Gjennomført

Forprosjekt offentlig sektor

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i offentlig sektor i Rogaland.

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.