Prosjektendringer

Av og til kan det oppstå behov for å gjøre endringer i et prosjekt. Da er det viktig at det søkes om godkjenning av endringene til RFF Rogaland så snart endringen er kjent for prosjekteier og parter.

Når et prosjekt får tildelt midler fra RFF Rogaland er det med utgangspunkt i innsendt søknad. Her fremgår blant annet hvem som er administrativt ansvarlig og prosjektleder, budsjett og finansieringsplan for prosjektet, og fremdriftsplan.

Hvis det underveis i prosjektet blir behov for å gjøre endringer i forhold til det som står skrevet i søknaden og kontrakten mellom søker/prosjekteier og RFF Rogaland, skal dette avtales og godkjennes med sekretariatet i RFF Rogaland.

Henvendelser kan sendes til forskning@rogfk.no eller digitalt (org.nr 971 045 698). Husk å merke e-post med prosjektnummer og tittel på prosjektet. Dersom det gjeld søknad om ny prosjektleder, husk å oppgi navn og kontaktinformasjon for ny person, ønsket tidspunkt for endring og legg ved CV til personen dere ønsker skal være nye prosjektleder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 06.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.