Prosjekter som har fått støtte fra RFF Rogaland

Her er en oversikt over prosjektene som har fått støtte fra RFF Rogaland.

FORPROSJEKTER som har fått støtte i 2021

Nr. Prosjektnavn Prosjektansvarlig Kr (1000) Tema
324078 Development of microalgae concentrate as a new feed product for finfish hatcheries  MicroA AS 497 Næringsliv
327585 Å fremme likestilling gjennom innovativ byutvikling Karmøy kommune 500 Offentlig
327406 Bærekraftig kveite fra Sterling Sterling White Halibut AS 500 Næringsliv
327482 Fjerning av plast fra slamstrømmer fra avfall- og biogassanlegg Typhonix AS 500 Næringsliv
328907 Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri- og hybrid drift Ydra AS 500 Næringsliv
328909 Saltsmeltreaktor som energikilde for Deep Sea-flåten Knutsen OAS Shipping AS 500 Næringsliv
328914 Elektrobedøving av fisk i pumpe Askvik Aqua 500 Næringsliv
328912 Økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre og funksjonsfriske eldre Rogaland fylkeskommune 300 Offentlig

HOVEDPROSJEKTER som har fått støtte i 2021

Nr.

Prosjektnavn

Prosjektansvarlig

Kr (1000)

Tema

327414 Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak Stavanger kommune 3000 Offentlig
327444 Condition based operation & maintenance services for blades for on- and offshore wind turbines  Energy Innovation AS 3000 Næringsliv
327473 Utilizing climate forest residues for improved high-power energy storage devices Beyonder AS  2788 NæringslivMeldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.