Prosjekter som har fått støtte fra RFF Rogaland

Her er en oversikt over prosjektene som har fått støtte fra RFF Rogaland.

FORPROSJEKTER som har fått støtte i 2021

Nr. Prosjektnavn Prosjektansvarlig Kr (1000) Tema
324078 Development of microalgae concentrate as a new feed product for finfish hatcheries  MicroA AS 497 Næringsliv
327585 Å fremme likestilling gjennom innovativ byutvikling Karmøy kommune 500 Offentlig
327406 Bærekraftig kveite fra Sterling Sterling White Halibut AS 500 Næringsliv
327482 Fjerning av plast fra slamstrømmer fra avfall- og biogassanlegg Typhonix AS 500 Næringsliv
328907 Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri- og hybrid drift Ydra AS 500 Næringsliv
328909 Saltsmeltreaktor som energikilde for Deep Sea-flåten Knutsen OAS Shipping AS 500 Næringsliv
328914 Elektrobedøving av fisk i pumpe Askvik Aqua 500 Næringsliv
328912 Økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre og funksjonsfriske eldre Rogaland fylkeskommune 300 Offentlig

HOVEDPROSJEKTER som har fått støtte i 2021

Nr.

Prosjektnavn

Prosjektansvarlig

Kr (1000)

Tema

327414 Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak Stavanger kommune 3000 Offentlig
327444 Condition based operation & maintenance services for blades for on- and offshore wind turbines  Energy Innovation AS 3000 Næringsliv
327473 Utilizing climate forest residues for improved high-power energy storage devices Beyonder AS  2788 Næringsliv