Prosjekter som har fått støtte fra RFF Rogaland

Her er en oversikt over prosjektene som har fått støtte fra RFF Rogaland.

Søker

Tittel

Budsjettår/ prosjekt

Innvilget

Status 01.001.2023

Sterling White Halibut 

Bærekraftig Kveite fra Sterling 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Avsluttet 

 

Typhonix AS 

Fjerning av plast fra slamstrømmer fra avfalls- og biogassanlegg 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Avsluttet 

Karmøy kommune 

Å fremme likestilling gjennom innovativ byutvikling 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Aktivt 

Microa AS 

Development of live microalgae concentrate as a new feed product for finfish hatcheries 

Forprosjekt 2021 

497 000 

Avsluttet 

Knutsen OAS Shipping 

Saltsmeltereaktor som energikilde for Deep Sea-flåten 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Avsluttet 

Rogaland fylkeskommune 

Økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre og funksjonsfriske eldre i Rogaland 

Forprosjekt 2021 

300 000 

Avsluttet 

Askvik Aqua 

Elektrobedøving av fisk i pumpe 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Aktivt 

Hageroboten Jeeves 

Self-learning steering algorithm optimised for Hageroboten Jeeves 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Avsluttet 

Heimdall Power 

Miniatyriserte selvforsynte sensorer for kraftlinjeovervåking 

Forprosjekt 2021 

323 000 

Aktivt 

DEOX  

Eksperimentell metode for oksygenproduksjon 

Forprosjekt 2021 

300 000 

Aktivt 

Norwegian Tidal Solutions 

Forprosjekt for kvalifisering av modulær og kostnadseffektiv løsning for tidevannskraft 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Aktivt 

Tannhelse Rogaland FKF 

Smartjournal for oral helse i sykehjem 

Hovedprosj. 2021 

3 000 000 

Aktivt 

Ydra 

Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri og hybrid drift 

Hovedprosj. 2021 

3 000 000 

Aktivt 

Factiverse 

Facts and funding for a reduced climate footprint 

Hovedprosj. 2021 

3 000 000 

Aktivt 

T Omega 

Mitokondriemålrettete omega 3-lignende fettsyrer i forskjellige lipidformer som penetrerer blod hjerne barrieren 

Hovedprosj. 2021 

3 000 000 

Aktivt 

Stavanger kommune 

Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak 

Hovedprosj. 2021 

3 000 000 

Aktivt 

Energy Innovation 

Condition Based Operation & Maintenance Services on Blades for On- and Offshore Wind Turbines 

Hovedprosj. 2021 

3 000 000 

Aktivt 

Beyonder 

Utilizing climate forest residues for improved high-power energy storage devices 

Hovedprosj. 2021 

2 788 000 

Aktivt 

Automasjon og Data  

Bølgemåling for sikrere operasjoner i offshore vindparker 

Hovedprosj. fra Vestland 

3 000 000 

Avsluttet 

KVS Technologies 

SmartWing – Autonomous fixed-wing drone for smarter, safer, more cost-effective infrastructure 

Hovedprosj. fra Vestland 

3 000 000 

Avsluttet 

Stavanger kommune 

Smarte innbyggere i smarte byer 

Hovedprosj. fra Vestland 

2 851 000 

Aktivt 

Ydra 

Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri og hybrid drift 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Avsluttet 

PRO-LONG smøremidler 

Ecological and sustainable Norwegian lubricant production 

Forprosjekt 2021 

500 000 

Aktivt 

GAS 2 FEED 

Cutting-Edge Gas-based Microbial Protein to Unlock Aquaculture Growth 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

Haugesund kommune 

Autonom bybåt mellom byøyene i Haugesund og Vikjå Nord Karmøy 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

Bergknapp 

Norsk Sedum for grønne tak 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

Mobile Lightning Rig 

Optimalisering av lysspektrum for Helios med hensyn på å redusere energikostnader 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

Mobility Forus 

Revitalisering av infrastruktur 

 for automatisert kollektivtransport 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

Ocean Energies 

Swell Energy Convertor – Proof of Principle Study for PTO system 

Forprosjekt 2022 

350 000 

Aktivt 

Simsea Real Operations 

Trening på den menneskelige faktoren i fiskenæringen 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

Nordic Edge 

Tested in Rogaland 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

Risa 

En utslippsfri byggeprosess i Rogaland 

Forprosjekt 2022 

500 000 

Aktivt 

 

Risa 

Nullutslippsanleggsplass 

Hovedprosj.2022 

3 000 000 

Aktivt 

Hageroboten Jeeves 

Digital twin and Robot Swarm 

Hovedprosj.2022 

2 100 000 

Aktivt 

Kolumbus 

Bærekraftige mobilitetspakker for et grønt skifte blant yngre eldre på Nord Jæren 

Hovedprosj.2022 

3 000 000 

Aktivt 

TNS teknologi Limited 

Low Friction turbine 

Hovedprosj. 2022 

1 000 000 

Aktivt 

Oversikt over aktive og nylige avsluttede prosjekter i RFF Rogaland (inkl. overførte fra Vestland)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.