Prosjekter som har fått støtte fra RFF Rogaland

Her er en oversikt over prosjektene som har fått støtte fra RFF Rogaland.

Søker

Tittel

Budsjettår/ prosjekt

Innvilget

Status 01.04.2022

KVITSØY EDELSKJELL AS

Kvitsøy makroalger

Forprosjekt 2019

   500 000

Avsluttet

VARICON AS

Estimering av vannmengde i snødekke med hjelp av dronemontert radar

Forprosjekt 2019

   500 000

Avsluttet

JÆREN ØYEBLIKKELEG HJELP

Ø-hjelp -en ny tjeneste mellom kommune og spesialisthelsetjenesten

Hovedprosj. 2016

2 000 000

Avsluttet

STAVANGER KOMMUNE

Smarte innbyggere i smarte byer

Hovedprosj. 2019

2 851 000

Aktivt

AUTOMASJON OG DATA AS

Bølgemåling for sikrere operasjoner i offshore vindparker

Hovedprosj. 2017

3 000 000

Aktivt

BEYONDER AS

High rate SILIcon-phosphous alloyed anodes for Li-ion CAPacitors

Hovedprosj.  2019

3 000 000

Avsluttet

KVS TECHNOLOGIES AS

SmartWing –Autonomous fixed-wing drone for smarter, safer, more cost-effective infrastructure

Hovedprosj. 2019

3 000 000

Aktivt

Sterling White Halibut

Bærekraftig Kveite fra Sterling

Forprosjekt 2021

500 000

Avsluttet

 

Typhonix AS

Fjerning av plast fra slamstrømmer fra avfalls- og biogassanlegg

Forprosjekt 2021

500 000

Avsluttet

Karmøy kommune

Å fremme likestilling gjennom innovativ byutvikling

Forprosjekt 2021

500 000

Aktivt

Microa AS

Development of live microalgae concentrate as a new feed product for finfish hatcheries

Forprosjekt 2021

497 000

Avsluttet

Knutsen OAS Shipping

Saltsmeltereaktor som energikilde for Deep Sea-flåten

Forprosjekt 2021

500 000

Avsluttet

Rogaland fylkeskommune

Økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre og funksjonsfriske eldre i Rogaland

Forprosjekt 2021

300 000

Avsluttet

Askvik Aqua

Elektrobedøving av fisk i pumpe

Forprosjekt 2021

500 000

Aktivt

NMI Mekaniske

Datalake avklaringer for bruk i AI applikasjoner

Forprosjekt 2021

500 000

Aktivt

PRO-LONG smøremidler

Ecological and sustainable Norwegian lubricant production

Forprosjekt 2021

500 000

Aktivt

Hageroboten Jeeves

Self-learning steering algorithm optimised for Hageroboten Jeeves

Forprosjekt 2021

500 000

Aktivt

Heimdall Power

Miniatyriserte selvforsynte sensorer for kraftlinjeovervåking

Forprosjekt 2021

323 000

Aktivt

DEOX

Eksperimentell metode for oksygenproduksjon

Forprosjekt 2021

300 000

Aktivt

Norwegian Tidal Solutions

Forprosjekt for kvalifisering av modulær og kostnadseffektiv løsning for tidevannskraft

Forprosjekt 2021

500 000

Aktivt

Tannhelse Rogaland FKF

Smartjournal for oral helse i sykehjem

Hovedprosj. 2021

3 000 000

Aktivt

Ydra

Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri og hybrid drift

Hovedprosj. 2021

3 000 000

Aktivt

Factiverse

Facts and funding for a reduced climate footprint

Hovedprosj. 2021

3 000 000

Aktivt

T Omega

Mitokondriemålrettete omega 3-lignende fettsyrer i forskjellige lipidformer som penetrerer blod hjerne barrieren

Hovedprosj. 2021

3 000 000

Aktivt

Stavanger kommune

Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak

Hovedprosj. 2021

3 000 000

Aktivt

Energy Innovation

Condition Based Operation & Maintenance Services on Blades for On- and Offshore Wind Turbines

Hovedprosj. 2021

3 000 000

Aktivt

Beyonder

Utilizing climate forest residues for improved high-power energy storage devices

Hovedprosj. 2021

2 788 000

Aktivt

Ydra

Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri og hybrid drift

Forprosjekt 2021

500.000

Aktivt

Oversikt over aktive og nylige avsluttede prosjekter i RFF Rogaland (inkl. overførte fra Vestland)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.