Forprosjekt

Frist for rapportering står i tilsagnsbrevet fra RFF Rogaland, sendt til prosjektansvarlig organisasjon/bedrift.

Her kan du laste ned obligatoriske skjema og maler for sluttrapportering:

Prosjektleder får også tilsendt en spørreundersøkelse i SurveyXact som skal fylles ut. 

Forprosjekt kan sende inn sluttrapportering på e-post eller digital post:

  • E-post til sekretariatet: forskning@rogfk.no
  • Digital (sikker) post til organisasjonsnr 971 045 698 (Rogaland fylkeskommune).

Tittel på sendingen skal være Sluttrapport til RFF Rogaland fra ‘prosjektnummer’ ‘prosjektnavn’

Kontakt sekretariatet på forskning@rogfk.no, dersom du har spørsmål.

Hovedprosjekt

Rapportering fra regionale innovasjonsprosjekt (bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt) og regionale forskningsprosjekt er regulert i kontrakten.

Framdriftsrapportering:
Frist for årlig framdriftsrapport er 20. januar året etter. Det vil si at 20. januar 2021 er frist for å rapportere for 2020. Framdriftsrapportering vil skje gjennom en online spørreundersøkelse (SurveyExact). Det sendes en e-post til prosjektleder med link til spørreundersøkelsen. Lenken kan videresendes til andre som skal bidra til rapporten.

Regnskapsrapportering:
Frist for årlig regnskapsrapportering er 1. mars året etter. E-post med melding om rapportering vil bli sendt ut og maler blir gjort tilgjengelige på "Mitt nettsted" på Forskingsrådet sin nettside. Bestilling om rapportering går til administrativt ansvarlig for prosjektet, med kopi til prosjektleder. Kun administrativt ansvarlig vil kunne sende inn rapporten.

Sluttrapportering:
Frist for sluttrapportering er 1 måned etter prosjektslutt (eldre prosjekt kan ha andre frister). Sluttdato for prosjektet står i kontrakten.

Vi sender ut to bestillinger - en på regnskapsrapportering og populævitenskapelig artikkel til administrativt ansvarlig gjennom "Mitt nettsted" og en for resultatrapportering til prosjektleder gjennom SurveyExact.

Merk at mal for sluttregnskapsrapport er den samme som for årlig regnskapsrapport.


Kontakt sekretariatet på forskning@rogfk.no, dersom du har spørsmål.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.