Forskningsfond lyser ut 12 millioner

Regionalt forskningsfond Rogaland lyser ut 12 millioner kroner til for- og hovedprosjekt i regionale innovasjonsprosjekter. Første søknadsfrist er 1. mars.

Regionalt forskningsfond Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø og legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter i Rogaland kan søke Regionalt forskningsfond om støtte til hovedprosjekt på inntil tre millioner kroner mens forprosjekt kan søke på inntil 500.000 kroner. Prosjekter kan få økonomisk støtte på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene.

Mange gode søknader

– 2022 har vært et godt år for Regionalt forskningsfond Rogaland. Vi fikk mange gode søknader til både for- og hovedprosjekter. Totalt fikk 13 prosjekter tildelt støtte i 2022 (se oversikt under), og vi er samtidig fornøyd med geografisk og tematisk spredning av de innvilgede søknadene, forteller sekretariatsleder Fabian Amdal Åsland. 

Søknadsfrister 2023

Sekretariatslederen har stor tro på at det blir like mange gode søknader i 2023. Det er to søknadsfrister for forprosjekt, og en søknadsfrist for hovedprosjekt:

  • 1. mars (forprosjekt)
  • 1. november (forprosjekt)
  • september (hovedprosjekt)

Fristen for å søke støtte til hovedprosjekt blir i september. Dato oppdateres når Forskningsrådet har endelig dato er avklart. 
– Nytt for utlysningene i 2023 er at man ikke lenger trenger trenger en FoU-institusjon med i prosjektet dersom man kan dokumentere forskerkompetanse internt i bedriften. Dette gjør at mer av kompetansen fra prosjektene blir værende internt i bedriften. Dette er et vedtak som er gjort av forskningsfondets styre, sier sekretariatslederen. 

Disse fikk støtte fra forskningsfondet i 2022:

Søker
Prosjekt
Tildelt beløp
Risa  Nullutslippsanleggsplass  3 000 000 
Hageroboten Jeeves  Digital twin and Robot Swarm  2 100 000 
Kolumbus  Bærekraftige mobilitetspakker for et grønt skifte blant yngre eldre på Nord Jæren  3 000 000 
TNS teknologi Limited  Low Friction turbine  1 000 000 
Søker
Prosjekt
Tildelt beløp
GAS 2 FEED  Cutting-Edge Gas-based Microbial Protein to Unlock Aquaculture Growth  500 000 
Haugesund kommune  Autonom bybåt mellom byøyene i Haugesund og Vikjå Nord Karmøy  500 000 
Bergknapp  Norsk Sedum for grønne tak  500 000 
Mobile Lightning Rig  Optimalisering av lysspektrum for Helios med hensyn på å redusere energikostnader  500 000 
Mobility Forus  Revitalisering av infrastruktur  for automatisert kollektivtransport  500 000 
Ocean Energies  Swell Energy Convertor – Proof of Principle Study for PTO system  350 000 
Simsea Real Operations  Trening på den menneskelige faktoren i fiskenæringen  500 000 
Nordic Edge  Tested in Rogaland  500 000 
Risa  En utslippsfri byggeprosess i Rogaland  500 000 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.