RFF Nordland

Regionalt forskningsfond Nordland skal finansiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling og økt forskning i fylket, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Prosjektene skal være brukerstyrte og basert på behovene i regionen.

Regionalt forskningsfond Nordland

Søk om prosjektmidler

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekt for bedrifter og offentlige virksomheter

Løpende søknadsfrist

Regionale hovedprosjekter i bedrifter og i offentlig sektor

Frist 31. mai 2023, klokken 13.00

 

Gå til utlysninger
  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale hovedprosjekt

(OBS! Se informasjon under nettsiden til "RFF Arktis" for rapportering av prosjekter tildelt fra det tidligere fondet for Nord-Norge; "RFF Nord".)

Les mer om rapportering

Kalender

01. jan 2020

RFF Nordland etablert

17. mar 2020

Fondsstyre etableres

14. mai 2020

Utlysning kvalifiseringsstøtte/forprosjekter publiseres

09. jul 2020

Utlysning hovedprosjekter publiseres (søknadsportal åpner 5. august)

05. aug 2020

Søknadsportal åpner for hovedprosjekter

15. feb 2021

Søknadsportal åpner for kvalifiseringsprosjekter/forprosjekter

17. mar 2021

Søknadsfrist hovedprosjekter

02. feb 2022

Utlysninger av midler til hovedprosjekt åpnes for søknader

28. feb 2022

Søknadsportal åpner for kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt 2022

16. mar 2022

Frist for å søke om midler til hovedprosjekter i bedrifter og i offentlig sektor

12. mai 2022

Søknadsportal åpner for kvalifiserings- og nettverksprosjekt i offentlig sektor 2022

30. jun 2022

Informasjon om utlysning regionale samarbeidsprosjekt(hovedprosjekt) samisk publisert

Tentativ dato.

Utlysningen er et samarbeid mellom RFF Nordland og RFF Arktis, og lyses ut via RFF Arktis. Søknadsportal åpner 10. august.

21. sep 2022

Frist for å søke om midler til samarbeidsprosjekt - samisk 2022

15. okt 2022

Frist for å søke om midler til kvalifiseringsstøtte/forprosjekt 2022

Gjelder utlysning rettet mot bedrifter og offentlig sektor.

Søknadsfristen er løpende i tidsrommet fram til og med 15. oktober, eller til disponibel ramme er tildelt.

20. jan 2023

Frist for årlig fremdriftsrapportering av hovedprosjekter

01. feb 2023

Frist for årlig regnskapsrapportering av hovedprosjekter og evt. årlig delutbetaling

31. MAI 2023

Frist for å søke midler til hovedprosjekter i bedrifter og offentlig sektor

15. oktober 2023

Frist for å søke om midler til kvalifiseringsstøtte/forprosjekt

Søknadsfristen er løpende frem til og med 15. oktober, eller til disponibel ramme er tildelt. 

Kalender

Nyheter fra RFF Nordland

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.