Regionalt forskningsfond Nordland

Regionalt forskningsfond Nordland

Søk om prosjektmidler

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekt

Regionale hovedprosjekt

Gå til utlysninger

Prosjektrapportering

  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale hovedprosjekt

(OBS! Se informasjon under nettsiden til "RFF Arktis" for rapportering av prosjekter tildelt fra det tidligere fondet for Nord-Norge; "RFF Nord".)

Les mer om rapportering

Kalender

01. jan 2020

RFF Nordland etablert

17. mar 2020

Fondsstyre etableres

14. mai 2020

Utlysning kvalifiseringsstøtte/forprosjekter publiseres

10. jul 2020

Utlysning hovedprosjekter publiseres (søknadsportal åpner 5. august)

05. aug 2020

Søknadsportal åpner for hovedprosjekter

15. feb 2021

Søknadsportal åpner for kvalifiseringsprosjekter/forprosjekter

17. mar 2021

Søknadsfrist hovedprosjekter

20. jan 2022

Frist for årlig fremdriftsrapportering av hovedprosjekter

01. feb 2022

Frist for årlig regnskapsrapportering av hovedprosjekter og evt. årlig delutbetaling

02. feb 2022

Utlysninger av midler til hovedprosjekt åpnes for søknader

16. mar 2022

Frist for å søke om midler til hovedprosjekter i bedrifter og i offentlig sektor

Kalender

Nyheter fra RFF Nordland

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. januar 2022, 21.53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.