RFF Nordland

Utlysninger

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekt

Regionale hovedprosjekt

Gå til utlysninger

Prosjektrapportering

  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale hovedprosjekt
Les mer om rapportering

Kalender

01 jan 2020

RFF Nordland etablert

17 mar 2020

Fondsstyre etableres

14 mai 2020

Utlysning kvalifiseringsstøtte/forprosjekter publiseres

10 jul 2020

Utlysning hovedprosjekter publiseres (søknadsportal åpner 5. august)

05 aug 2020

Søknadsportal åpner for hovedprosjekter

16 sep 2020

Søknadsfrist hovedprosjekter

28 okt 2020

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

15 jan 2021

Frist for framdriftsrapportering av hovedprosjekter for 2020

01 mar 2021

Frist for regnskapsrapportering av hovedprosjekter for 2020

Kalender