RFF Nordland

Regionalt forskningsfond Nordland skal finansiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling og økt forskning i fylket, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Prosjektene skal være brukerstyrte og basert på behovene i regionen.

Regionalt forskningsfond Nordland

Søk om prosjektmidler

RFF Nordland

Stortinget vedtok i desember 2023 å ikke videreføre finansieringen av de regionale forskningsfondene.

 

FORREGION Nordland Forprosjekt

Søknadsfrist: 29. februar 2024

Gå til utlysninger
  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale hovedprosjekt

(OBS! For FORREGION Nordland, se rapporteringskrav i tilsagnsbrev.)

Les mer om rapportering

Kalender

1. jan. 2020

RFF Nordland etablert

17. mars 2020

Fondsstyre etableres

14. mai 2020

Utlysning kvalifiseringsstøtte/forprosjekter publiseres

9. jul. 2020

Utlysning hovedprosjekter publiseres (søknadsportal åpner 5. august)

5. aug. 2020

Søknadsportal åpner for hovedprosjekter

15. feb. 2021

Søknadsportal åpner for kvalifiseringsprosjekter/forprosjekter

17. mars 2021

Søknadsfrist hovedprosjekter

2. feb. 2022

Utlysninger av midler til hovedprosjekt åpnes for søknader

28. feb. 2022

Søknadsportal åpner for kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt 2022

16. mars 2022

Frist for å søke om midler til hovedprosjekter i bedrifter og i offentlig sektor

12. mai 2022

Søknadsportal åpner for kvalifiserings- og nettverksprosjekt i offentlig sektor 2022

30. jun. 2022

Informasjon om utlysning regionale samarbeidsprosjekt(hovedprosjekt) samisk publisert

Tentativ dato.

Utlysningen er et samarbeid mellom RFF Nordland og RFF Arktis, og lyses ut via RFF Arktis. Søknadsportal åpner 10. august.

21. sep. 2022

Frist for å søke om midler til samarbeidsprosjekt - samisk 2022

15. okt. 2022

Frist for å søke om midler til kvalifiseringsstøtte/forprosjekt 2022

Gjelder utlysning rettet mot bedrifter og offentlig sektor.

Søknadsfristen er løpende i tidsrommet fram til og med 15. oktober, eller til disponibel ramme er tildelt.

20. jan. 2023

Frist for årlig fremdriftsrapportering av hovedprosjekter

1. feb. 2023

Frist for årlig regnskapsrapportering av hovedprosjekter og evt. årlig delutbetaling

31. MAI 2023

Frist for å søke midler til hovedprosjekter i bedrifter og offentlig sektor

15. oktober 2023

Frist for å søke om midler til kvalifiseringsstøtte/forprosjekt

Søknadsfristen er løpende frem til og med 15. oktober, eller til disponibel ramme er tildelt. 

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 15.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.