Sekretariat og styre

Sekretariat RFF Nordland

Kontaktinformasjon
Regionale forskningsfond Nordland, 

Nordland fylkeskommune

Eirik Ellingsen                     

Sekretariatsleder

Tlf: 92 20 53 15

Marie Mengkrogen Johansen

Rådgiver

Tlf: 75 65 02 04

 

Styret i RFF Nordland

Styret for innværende fylkestingsperiode 2020-2024 ble valgt 17.03.2020, og består av følgende medlemmer;

Styreleder:

Bjørn Audun Risøy, daglig leder Momek Group

 

Nestleder:

Tove Klæboe Nilsen, Forskningsdirektør Helse Nord

 

Øvrige medlemmer:

Johan Johansen, Avdelingsleder NIBIO

Adelheid Kristiansen, Kommunedirektør Nittedal kommune

Bård Arntsen, Forskningssjef Sintef Narvik

Astri Dankertsen, Førsteamanuensis Nord universitet

Trygve Steen, Daglig leder XXLofoten

 

Nummeriske varamedlemmer:

Arne Hjalmar Hansen, Samfunnskontakt Andøya Space

Kjersti Tønnesen Busch, Daglig leder SALT Lofoten

 

Observatører:

Terje Gustavsen, Representant fra Nordland fylkeskommune

Bjørn Gjellan Nielsen, Forskningsrådets regionansvarlig for Nordland

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 06.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.