Sekretariat og styre

Sekretariat RFF Nordland

Kontaktinformasjon
Regionale forskningsfond Nordland, 

Nordland fylkeskommune

Eirik Ellingsen
Sekretariatsleder
Tlf: 75 65 03 11 / 92 20 53 15

Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Tlf: 75 65 03 66 / 97 54 07 10 

 

Styret i RFF Nordland

Styret for innværende fylkestingsperiode 2020-2024 ble valgt 17.03.2020, og består av følgende medlemmer;

Styreleder:

Bjørn Audun Risøy, daglig leder Momek Group

 

Nestleder:

Tove Klæboe Nilsen, Forskningssjef Helse Nord

 

Øvrige medlemmer:

Johan Johansen, Gildeskáli Bryggerhus. Tidl. CEO Salten Havbrukspark

Adelheid Kristiansen, Rådmann Meløy kommune

Bård Arntsen, Forskningssjef Sintef Narvik

Astri Dankertsen, Førsteamanuensis Nord universitet

Trygve Steen, Daglig leder XXLofoten

 

Nummeriske varamedlemmer:

Arne Hjalmar Hansen, Daglig leder NAROM

Kjersti Tønnesen Busch, Daglig leder SALT Lofoten

 

Observatører:

Terje Gustavsen, Representant fra Nordland fylkeskommune

Bjørn Gjellan Nielsen, Forskningsrådets regionansvarlig for Nordland