Om FORREGION Nordland

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. FORREGION skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger.

Som en del av regionreformen fikk fylkeskommunene i 2022 ansvaret for mobiliseringsdelen av FORREGION fra Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Fylkeskommunen ønsker å bygge videre på arbeidet som tidligere er gjort for å mobilisere til mer forskningsbasert innovasjon i Nordland, gjennom tildeling fra Forskningsrådet til FORREGION-satsingen i fylket i 2021. I år vil kompetansemegling være knyttet til bedrifter i klyngene Arctic Cluster Team, Concrete Innovation Cluster, Norwegian Seaweed Cluster, samt Blågrønt innovasjonssenter. Det vil til sommeren avgjøres hvem som får ansvar for prosjektlederrollen og for kompetansemegling for det resterende av 2022.

Ila. 2022 vil det gjøres nye vurderinger av hvilke områder som skal prioriteres for kommende år. 

For mer informasjon om FORREGION, se Forskrift om Kommunal- og distriktsdepartementets tilskudd til Forskningsbasert innovasjon i regionene FORREGION forvaltet av fylkeskommunene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 06.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.