Utlysninger listeside

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor i Nordland til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Søk nå
Søknadsfrist
16
sep 2020

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen  i offentlig  sektor i  Nordla nd.   Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for  fornyelse av offentlig sektor regionalt   og  bidra til  å løse regionale samfunnsutfordringer.    

Søknadsfrist
16
sep 2020

Styrke forsknings basert  innovasjon  i  næringsliv et  i  Nordland .  Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.