Utlysninger listeside

Regionale hovedprosjekt i bedrifter

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Søk nå

Regionale kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt 2021

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å s timulere  små og mellomstore bedrifter  og  off entlig sektor i  Nordland  til   forskningsdrevet innovasjon . Midlene skal bidra til å  styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt  og  bidra til å  løse regional e  samfunnsutfordringe r.    

Søk nå