Utlysninger listeside

Regionale hovedprosjekt i bedrifter

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Gjennomført

Regional kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor i Nordland til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer. 

Gjennomført

Regionale kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt 2021

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor i Nordland til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Gjennomført

Regionale hovedprosjekt i bedrifter

Søknadsfrist
17.
mar 2021

Styrke forsknings basert  innovasjon  i  næringsliv et  i  Nordland .  Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 15.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.