Gjennomført
Se Resultat

Formål

Styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer. 

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

15. mar 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15. mar 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 13 900 000
Tildelte midler
Kr 7 100 000
Mottatte søknader
6
Innvilgede søknader
3
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
321122NANIZE ASNovel PROcess for producing FIngerprinT and smudge free protective coatingsN/A
321152FREYR ASBattery Cell Test Research Project to accelerate the battery cell industry development in the North of NorwayN/A
321129SEA SAFARI ANDENES ASBærekraftig og kunnskapsbasert hvalturisme - En samarbeidsstudie for å fremskaffe ny kunnskap og instrumentering for verdiskaping i bransjenN/A

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 11.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.