Regionalt hovedprosjekt

Regionale hovedprosjekter skal levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist. I tillegg må det leveres rapportering når prosjektet er avsluttet (frist: 1 måned etter prosjektets avslutning).

Slik rapporterer du på hovedprosjekt

Underveisrapportering skal inkludere:

  • Årlig framdriftsrapport som sendes via SurveyXact-lenke innen 20. januar. (lenke vil bli tilsendt til prosjektleders e-post. Ta kontakt med sekretariatet om du trenger å få tilsendt lenke. 
  • Årlig regnskapsrapport som sendes til sekretariatet innen 1. februar.

Sluttrapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact (lTa kontakt med sekretariatet for å få tilsendt lenke)
  • Utfylt, signert og revisorgodkjent regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato
  • Populærvitenskapelig rapport/sammendrag (som kan publiseres)
  • RFF Nordland forbeholder seg retten til å kreve annen rapportering om nødvendig

Regnskapsrapport og populærvitenskapelig rapport ifm. sluttrapporteringen sender dere til: post@nfk.no. Merk e-posten med "Utbetalingsanmodning og rapportering Regionalt forskningsfond Nordland", prosjektnummer og arkivreferanse (oppgitt i tilskuddsbrev/kontrakt for prosjektet). Sluttutbetalingen av prosjektet skjer så snart all påkrevd rapportering er godkjent.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.