Regionalt hovedprosjekt

Regionale hovedprosjekter skal levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist. I tillegg må det leveres rapportering når prosjektet er avsluttet (frist: 1 måned etter prosjektets avslutning).

Slik rapporterer du på hovedprosjekt

Underveisrapportering skal inkludere:

  • Årlig framdriftsrapport som sendes via SurveyXact-lenke innen 20. januar. (lenke vil bli tilsendt til prosjektleders e-post. Ta kontakt med sekretariatet om du trenger å få tilsendt lenke. 
  • Årlig regnskapsrapport som sendes til sekretariatet innen 1. februar.
  • Mal for anmodning om delutbetaling dersom det søkes delutbetaling (sendes sammen med regnskapsrapport).

Sluttrapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact (lenke vil bli tilsendt til prosjektleders e-post. Ta kontakt med sekretariatet om du trenger å få tilsendt lenke)
  • Utfylt, signert og revisorgodkjent regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato
  • Populærvitenskapelig rapport/sammendrag (som kan publiseres)
  • Anmodning om sluttutbetaling iht. mal
  • RFF Nordland forbeholder seg retten til å kreve annen rapportering om nødvendig

Regnskapsrapport og populærvitenskapelig rapport ifm. sluttrapporteringen og anmodning om sluttutbetaling sender dere til: post@nfk.no. Merk e-posten med "Regionalt forskningsfond Nordland", prosjektnummer og arkivreferanse (oppgitt i tilskuddsbrev/kontrakt for prosjektet). Sluttutbetalingen av prosjektet skjer så snart all påkrevd rapportering er godkjent.