Regionalt kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapporterer innen 1 mnd etter prosjektet er avsluttet.

Regionalt hovedprosjekt

Siden er under oppdatering Regionale hovedprosjekter (både innovasjonsprosjekter, og kompetanse- og samarbeidsprosjekter) skal levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist.