Regionalt kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapportere innen 1 mnd etter at prosjektet er avsluttet.

Rapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact (ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt lenke)
  • Utfylt, signert og revisorgodkjent regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato
  • Populærvitenskapelig rapport/sammendrag (som kan publiseres)
  • RFF Nordland forbeholder seg retten til å kreve annen rapportering om nødvendig

Regnskapsrapport og populærvitenskapelig rapport sender dere til: post@nfk.no med kopi til marmen@nfk.no. Merk e-posten med "Utbetalingsanmodning og rapportering Regionalt forskningsfond Nordland",  prosjektnummer og arkivreferanse (oppgitt i tilskuddsbrev/kontrakt for prosjektet). Sluttutbetalingen av prosjektet skjer så snart all påkrevd rapportering er godkjent.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.