Regionalt kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapportere innen 1 mnd etter at prosjektet er avsluttet.

Rapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact (ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt lenke)
  • Utfylt, signert og revisorgodkjent regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato
  • Populærvitenskapelig rapport/sammendrag (som kan publiseres)
  • RFF Nordland forbeholder seg retten til å kreve annen rapportering om nødvendig

Regnskapsrapport og populærvitenskapelig rapport sender dere til: post@nfk.no. Merk e-posten med "Utbetalingsanmodning og rapportering Regionalt forskningsfond Nordland",  prosjektnummer og arkivreferanse (oppgitt i tilskuddsbrev/kontrakt for prosjektet). Sluttutbetalingen av prosjektet skjer så snart all påkrevd rapportering er godkjent.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.