Regionalt kvalifiseringsprosjekt/forprosjekt

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapportere innen 1 mnd etter at prosjektet er avsluttet.

Rapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact (se lenke i tilskuddsbrev/kontrakt eller ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt lenke)
  • Utfylt, signert og revisorgodkjent regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato
  • Populærvitenskapelig rapport/sammendrag (som kan publiseres)
  • Anmodning om sluttutbetaling iht. mal (delutbetaling skjer ved innsendelse av signert tilsagnsbrev/kontrakt. Denne må sendes inn innen 1 måned etter dato på tilsagnsbrevet)
  • RFF Nordland forbeholder seg retten til å kreve annen rapportering om nødvendig

Regnskapsrapport, populærvitenskapelig rapport og anmodning om sluttutbetaling sender dere til: post@nfk.no. Merk e-posten med "Regionalt forskningsfond Nordland",  prosjektnummer og arkivreferanse (oppgitt i tilskuddsbrev/kontrakt for prosjektet). Sluttutbetalingen av prosjektet skjer så snart all påkrevd rapportering er godkjent.