Årskonferanser

Årskonferanse for Regionale forskningsfond 2022

30. nov – 01. des
Gjennomført

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

05. nov 2021
Gjennomført
Banebrytende forskning
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Kommersialisering
Kommunikasjon og formidling
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.