Utlysning av regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsorganisasjoner. Søknadsfrister: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Regionale bedriftsprosjekter utlyses 14. august med søknadsfrist 25. september 2019.

Gå til utlysning
  • Regionale kvalifiseringsprosjekt
  • Regionale hovedprosjekter
Les mer

Kalender

14 aug 2019

Utlysning regionale bedriftsprosjekter

Utlysning regionale bedriftsprosjekt er aktiv fra 14. august. Søknadsfrist 25. september 2019.

01 sep 2019

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

18 sep 2019

Årskonferanse regionale forskningsfond

01 nov 2019

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

Kalender