Utlysning av regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsorganisasjoner. Søknadsfrister: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Regionale bedriftsprosjekter utlyses 14. august med søknadsfrist 25. september 2019.

Gå til utlysning
  • Regionale kvalifiseringsprosjekt
  • Regionale hovedprosjekter
Les mer

Kalender

01 mai 2019

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01 sep 2019

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

18 sep 2019

Årskonferanse regionale forskningsfond

01 nov 2019

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

Kalender