RFF Innlandet

Regionale Forskningsfond (RFF) Innlandet har styrket forskningsevnen i regionen. Dette har vi gjort, blant annet gjennom å gi tilskudd til prosjekter i privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.

Hvordan rapporterer og/eller søker/melder man endring av prosjekt finansiert gjennom RFF Innlandet?

Les mer


RFF Innlandet mottar i 2024 ingen midler over statsbudsjettet. Fondet har derfor ingen utlysninger dette året.

FORREGION Innlandet løpende utlysning, du kan siden våren 2022 også søke om FORREGION-midler her.

Gå til utlysning

Kalender

1. feb. 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

18. Feb. 2022

Styremøte

Styremøte RFF Innlandet. Vedtak fattes på søknader til hovedutlysning 2021 og kvalifiseringssøknader mottatt før kl. 12.00 CET 01.02.2022.

1. mai 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

18. mai 2022

Styremøte - søknader fra 1. mai behandles.

1. sep. 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

15. sep. 2022

Styremøte. Søknader fra 1. september behadles.

21. sep. 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt. Kompetanse og samhandlings-prosjekt. Tema må være innen Innlandets satsingsområder. Potten er foreløpig på 6 millioner kroner.

1. nov. 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt (går som normalt)

18. nov. 2022

Styremøte - søknader fra 1. november behandles.

16. Des. 2022

Styremøte for vedtak i tilknytning hovedutlysning (Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder)

1. feb. 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

20. feb. 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges/avslås.

1. mai 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

26. mai 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges og avslås.

1. sep. 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

20. sep. 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges og avslås.

1. nov. 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

30. nov. 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges og avslås.

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 17.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.