RFF Innlandet

Regionale Forskningsfond (RFF) Innlandet skal styrke forskningsevnen i regionen. Dette gjør vi blant annet gjennom å gi tilskudd til prosjekter i privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.

Hvordan rapporterer og/eller søker/melder man endring av prosjekt finansiert gjennom RFF Innlandet?

Les mer


RFF Innlandet har løpende utlysning av kvalifiseringssstøtte med fire søknadsfrister årlig: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november. 

FORREGION Innlandet løpende utlysning, du kan siden våren 2022 også søke om FORREGION-midler her.

Gå til utlysning

Kalender

01. feb 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

18. Feb. 2022

Styremøte

Styremøte RFF Innlandet. Vedtak fattes på søknader til hovedutlysning 2021 og kvalifiseringssøknader mottatt før kl. 12.00 CET 01.02.2022.

01. mai 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

18. mai 2022

Styremøte - søknader fra 1. mai behandles.

01. sep 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

15. sep 2022

Styremøte. Søknader fra 1. september behadles.

21. sep 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt. Kompetanse og samhandlings-prosjekt. Tema må være innen Innlandets satsingsområder. Potten er foreløpig på 6 millioner kroner.

01. nov 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt (går som normalt)

18. nov 2022

Styremøte - søknader fra 1. november behandles.

16. Des. 2022

Styremøte for vedtak i tilknytning hovedutlysning (Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder)

01. feb 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

20. feb 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges/avslås.

01. mai 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

26. mai 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges og avslås.

01. sep 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

20. sep 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges og avslås.

01. nov 2023

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

30. nov 2023

Styremøte RFF Innlandet. Søknader fra forrige søknadsfrist innvilges og avslås.

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.