RFF Innlandet

Novemberutlysningen går som normalt!

Hovedutvalg for næring bevilget den 31.08.2022 2.5 millioner kroner til RFF Innlandet slik at utlysningen 1. november kan gå som normalt.

I 2022 fikk regionale forskningsfond mindre midler enn tidligere år gjennom statsbudsjettet. For RFF Innlandets del ble dette fulgt av et høyere enn normalt antall søknader av gjennomgående høy kvalitet. Novemberutlysningen ble derfor satt på is inntil hovedutvalgets møte i august. På dette møtet mottok RFF Innlandet en ekstra bevilgning som gjør at vi kan holde utlysningen som opprinnelig planlagt.

Vi takker hovedutvalget for bevilgningen, som gjør at dyktige aktører i Innlandet kan få midler til sin forskning i Innlandet, på områder som er av betydning for oss som fylke.

 

 

Prosjektrapportering og -endring

Hvordan rapporterer og/eller søker/melder man endring av prosjekt finansiert gjennom RFF Innlandet?

Les mer

Utlysninger


RFF Innlandet har løpende utlysning av kvalifiseringssstøtte med fire cut off dates årlig: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november. 

FORREGION Innlandet løpende utlysning, du kan siden våren 2022 også søke om FORREGION-midler her.

Gå til utlysning

Kalender

01. feb 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

26. mar 2021

Styremøte

01. mai 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. sep 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

08. sep 2021

Utlysning komptanse- og samarbeidsprosjekter aktiveres

20. okt 2021

Søknadsfrist kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Regionalt kompetanse- og samhandlingsprosjekt lyses ut 8. september med søknadsfrist 20.
oktober 2021. Prosjektene skal ta sikte på å løse utfordringer knyttet til «one health» som er
en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der
flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse, gjennom bl.a.
utvikling av en bedre helsetjeneste, dyrehelse og miljø, gjerne ved å ta i bruk teknologi på
nye områder.

01. nov 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. feb 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

18. Feb. 2022

Styremøte

Styremøte RFF Innlandet. Vedtak fattes på søknader til hovedutlysning 2021 og kvalifiseringssøknader mottatt før kl. 12.00 CET 01.02.2022.

01. mai 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

19. mai 2022

Styremøte - søknader fra 1. mai behandles.

01. sep 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

15. sep 2022

Styremøte. Søknader fra 1. september behadles.

21. sep 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt. Kompetanse og samhandlings-prosjekt. Tema må være innen Innlandets satsingsområder. Potten er foreløpig på 6 millioner kroner.

01. nov 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt (går som normalt)

18. nov 2022

Styremøte - søknader fra 1. november behandles.

16. Des. 2022

Styremøte for vedtak i tilknytning hovedutlysning (Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder)

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 00.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.