RFF Innlandet

Endrede utlysninger 2022

Utlysningen 1. november 2022 er foreløpig avlyst.
Utlysningene 1. og 21. september går som planlagt.
Tilgjengelige midler for hovedutlysningen 21. september er redusert fra 8 millioner kroner til 6 millioner kroner.

Årsak: 01.05.2022 mottok RFF Innlandet 20 søknader om støtte til kvalifiseringsprosjekt. Antallet er godt over hva RFF Innlandet normalt mottar på en slik utlysning. Kvaliteten var jevnt over høy, og etter vurdering i styret 18.05.2022 mottok 7 av disse tilsagn. For å støtte flest mulig av de beste søknadene valgte styret å overføre midler (2 MNOK) fra hovedutlysningen til kvalifiseringsstøtte. Likevel var det flere gode søknader som dessverre ikke ble dekket denne gangen.
Av samme årsak valgte styret å foreløpig avlyse kvalifiseringsstøtteutlysningen 1. november, da det er lite trolig vi vil ha nok tilgjengelige midler til denne utlysningen.

Ny melding vil følge om dette bildet skulle endre seg.

Prosjektrapportering og -endring

Hvordan rapporterer og/eller søker/melder man endring av prosjekt finansiert gjennom RFF Innlandet?

Les mer

Utlysninger


RFF Innlandet har løpende utlysning av kvalifiseringssstøtte med fire cut off dates årlig: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november (utgår trolig for 2022). 

FORREGION Innlandet løpende utlysning, du kan siden våren 2022 også søke om FORREGION-midler her.

Gå til utlysning

Kalender

01. feb 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

26. mar 2021

Styremøte

01. mai 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. sep 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

08. sep 2021

Utlysning komptanse- og samarbeidsprosjekter aktiveres

20. okt 2021

Søknadsfrist kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Regionalt kompetanse- og samhandlingsprosjekt lyses ut 8. september med søknadsfrist 20.
oktober 2021. Prosjektene skal ta sikte på å løse utfordringer knyttet til «one health» som er
en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der
flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse, gjennom bl.a.
utvikling av en bedre helsetjeneste, dyrehelse og miljø, gjerne ved å ta i bruk teknologi på
nye områder.

01. nov 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. feb 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

18. Feb. 2022

Styremøte

Styremøte RFF Innlandet. Vedtak fattes på søknader til hovedutlysning 2021 og kvalifiseringssøknader mottatt før kl. 12.00 CET 01.02.2022.

01. mai 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

19. mai 2022

Styremøte - søknader fra 1. mai behandles.

01. sep 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

15. sep 2022

Styremøte. Søknader fra 1. september behadles.

21. sep 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt. Kompetanse og samhandlings-prosjekt. Tema må være innen Innlandets satsingsområder. Potten er foreløpig på 6 millioner kroner.

01. nov 2022

AVLYST Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

16. Des. 2022

Styremøte for vedtak i tilknytning hovedutlysning (Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder)

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.