RFF Innlandet

Handlingsplan 2021 - 2022

RFF Innlandet har vedtatt handlingsplan for 2021 - 2022 som sier noe om satsingsområder og utlysninger for den neste perioden. Handlingsplanen finner du her.

Prosjektendringer

Coronasituasjonen fører til behov for prosjektendringer for mange. Endringer meldes til sekretariatsleder på  e-post og behandles fortløpende.

  • Regionale kvalifiseringsprosjekt
  • Regionale hovedprosjekter
Les mer

RFF Innlandet har løpende utlysning av kvalifiseringssstøtte med fire cut off dates årlig: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Gå til utlysning

Kalender

01. feb 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

26. mar 2021

Styremøte

01. mai 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. sep 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

08. sep 2021

Utlysning komptanse- og samarbeidsprosjekter aktiveres

20. okt 2021

Søknadsfrist kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Regionalt kompetanse- og samhandlingsprosjekt lyses ut 8. september med søknadsfrist 20.
oktober 2021. Prosjektene skal ta sikte på å løse utfordringer knyttet til «one health» som er
en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der
flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse, gjennom bl.a.
utvikling av en bedre helsetjeneste, dyrehelse og miljø, gjerne ved å ta i bruk teknologi på
nye områder.

01. nov 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

Kalender