RFF Innlandet

Prosjektendringer

Coronasituasjonen fører til behov for prosjektendringer for mange. Endringer meldes til sekretariatsleder på  e-post og behandles fortløpende.

  • Regionale kvalifiseringsprosjekt
  • Regionale hovedprosjekter
Les mer

RFF Innlandet har løpende utlysning av kvalifiseringssstøtte med fire cut off dates årlig: 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november

Gå til utlysning

Kalender

05 aug 2020

Åpent for søknad om innovasjonsprosjekt

Fra 5. august er det mulig å opprette søknad om regionale innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor med søknadsfrist 16. september.

01 sep 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

16 sep 2020

Søknadsfrist regionale innovasjonsprosjekter

Det åpnes for søknader 6 uker før fristen. 

Utlysningen er rettet mot offentlig sektor og bedrifter.

Total ramme er 10 millioner og det kan søkes om mellom 1 og 3 millioner per prosjekt.

28 okt 2020

Styremøte RFF Innlandet

Styremøte med behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte.

01 nov 2020

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

16 des 2020

Styremøte RFF Innlandet

Styremøte med behandling av søknader om kvalifiseringsstøtte og innovasjonsprosjekter.

Kalender