RFF Innlandet

Prosjektrapportering og -endring

Hvordan rapporterer og/eller søker/melder man endring av prosjekt finansiert gjennom RFF Innlandet?

Les mer

Utlysninger

RFF Innlandet har løpende utlysning av kvalifiseringssstøtte med fire cut off dates årlig: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Gå til utlysning

Kalender

01. feb 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

26. mar 2021

Styremøte

01. mai 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. sep 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

08. sep 2021

Utlysning komptanse- og samarbeidsprosjekter aktiveres

20. okt 2021

Søknadsfrist kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Regionalt kompetanse- og samhandlingsprosjekt lyses ut 8. september med søknadsfrist 20.
oktober 2021. Prosjektene skal ta sikte på å løse utfordringer knyttet til «one health» som er
en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der
flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse, gjennom bl.a.
utvikling av en bedre helsetjeneste, dyrehelse og miljø, gjerne ved å ta i bruk teknologi på
nye områder.

01. nov 2021

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte

01. feb 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

17. Feb. 2022

Styremøte

Styremøte RFF Innlandet. Vedtak fattes på søknader til hovedutlysning 2021.

01. mai 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

01. sep 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

21. sep 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt. Utlyste midler, tema og utlysning vil oppdateres her så snart dette er klart.

01. nov 2022

Søknadsfrist kvalifiseringsprosjekt

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. januar 2022, 22.53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.