Sekretariatet

 

Postadresse:
Regionale forskningsfond Innlandet
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

Vegar Ottesen (Sekretariatsleder)
Telefon: 41 24 08 72
E-post: vegar.ottesen@innlandetfylke.no

Besøksadresse:
Fylkeshuset på Hamar
Parkgata 64
Hamar

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.