Sekretariatet

 

Postadresse:
Regionale forskningsfond Innlandet
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

Vegar Ottesen (Sekretariatsleder)
Telefon: 41 24 08 72
E-post: vegar.ottesen@innlandetfylke.no

Besøksadresse:
Fylkeshuset på Hamar
Parkgata 64
Hamar

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.