Sekretariatet

 

Postadresse:
Regionale forskningsfond Innlandet
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

Vegar Ottesen (Sekretariatsleder)
Telefon: 41 24 08 72
E-post: vegar.ottesen@innlandetfylke.no

Besøksadresse:
Fylkeshuset på Hamar
Parkgata 64
Hamar

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 22.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.