Sekretariatet

 

Postadresse:
Regionale forskningsfond Innlandet
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

Hilde Ulvatne Marthinsen (sekretariatsleder)
Telefon: 901 00 341
E-post: hilde.ulvatne.marthinsen@innlandetfylke.no

 

Besøksadresse:
Fylkeshuset på Hamar
Parkgata 64
Hamar

eller

Fylkeshuset på Lillehammer
Kirkegata 76
Lillehammer