Om RFF Innlandet

Regionale Forskningsfond (RFF) Innlandet har styrket forskningsevnen i regionen. Dette har vi gjort, blant annet gjennom å gi tilskudd til prosjekter i privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.

Kunnskap og kompetanse er blant de viktigste innsatsfaktorene vi har på tvers av sektorer. Utvikling av nye produkter og tjenester som løser samfunnsutfordringer legger til rette for verdiskaping i både offentlig sektor og i næringslivet. Derfor jobber RFF Innlandet for å mobilisere til økt forskningsinnsats og bidra til økt forskningskvalitet.

RFF Innlandet mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter i Innlandet. Fondets aktivitet støtter opp under FoUi-strategi og de satsingsområdene som er valgt for Innlandet fylke (her i alfabetisk rekkefølge):

  • Bioøkonomi
  • Industri
  • Reiseliv
  • Informasjonssikkerhet
  • Spill og underholdning
  • Innovasjon i offentlig sektor

RFF har virkemidler både for privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. 

RFF Innlandet har, i perioden 2010-2023, forvaltet i snitt litt over 19 000 000,- NOK årlig, gitt over statsbudsjettet. I tillegg kommer ekstrabevilgninger som ble gitt enkelte år. Den store majoriteten har blitt brukt til å finansiere forskningsprosjekt som beskrevet over. Etter flere målestokker var fondets to mest aktive år 2022 og 2023. I 2024 bevilges ingen midler til de regionale forskningsfond over statsbudsjettet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.