Om RFF Innlandet

RFF Innlandet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer for bedrifter og offentlig sektor i regionen.

Kunnskap og kompetanse er blant de viktigste konkkurransefaktorene vi har. Utvikling av nye produkter og tjenester som løser samfunnsutfordringer vil legge til rette for verdiskaping i både offentlig sektor og i næringslivet. Derfor jobber RFF Innlandet for å mobilisere til økt forskningsinnsats og bidra til økt forskningskvalitet.

RFF Innlandet mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter i Innlandet. Fondets aktivitet støtter opp under FoUi-strategi og de satsingsområdene som er valgt for Innlandet fylke:

  • Reiseliv og kreative næringer
  • Industri
  • IKT/informasjonssikkerhet
  • Digitalisering/spill/opplæring
  • Bioøkonomi
  • Tjenesteinnovasjon i offentlig sektor
  • Helse- og velferdsteknologi

RFF har virkemidler både for privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.