Om RFF Innlandet

Regionale Forskningsfond (RFF) Innlandet skal styrke forskningsevnen i regionen. Dette gjør vi blant annet gjennom å gi tilskudd til prosjekter i privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.

Kunnskap og kompetanse er blant de viktigste innsatsfaktorene vi har på tvers av sektorer. Utvikling av nye produkter og tjenester som løser samfunnsutfordringer legger til rette for verdiskaping i både offentlig sektor og i næringslivet. Derfor jobber RFF Innlandet for å mobilisere til økt forskningsinnsats og bidra til økt forskningskvalitet.

RFF Innlandet mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter i Innlandet. Fondets aktivitet støtter opp under FoUi-strategi og de satsingsområdene som er valgt for Innlandet fylke (her i alfabetisk rekkefølge):

  • Bioøkonomi
  • Industri
  • Reiseliv
  • Informasjonssikkerhet
  • Spill og underholdning
  • Innovasjon i offentlig sektor

RFF har virkemidler både for privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 22:01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.