Utlysninger

Regionale bedriftsprosjekter utlyses 14. august med søknadsfrist 25. september 2019. Samlet ramme på inntil kroner 10 millioner.

Målet med regional hovedprosjekt er innovasjon og utvikling ved at bedrifter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurrasekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra forskning.

Regionalt hovedprosjekt skal gi et løft for nærings- og klyngesamarbeid.

Regionalt hovedprosjekt rettes mot de prioriterte utviklingsområdene for Innlandets FoUI-strategi:

  • Reiseliv & kreative næringer
  • Industri
  • IKT/informasjonssikkerhet
  • Digitalisering/spill/opplæring
  • Bioøkonomi
  • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor 
  • Helse- og velferdsteknologi

Gå til Utlysninger for å se utlysninger og sende inn søknad.