Utlysninger

Forprosjekt FORREGION Innlandet 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med FORREGION er å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter som forberedelse til senere større FoU-prosjekt. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet.

Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte 2023

Søknadsfrist
01.
feb 2023
Kommer

Denne utlysningen er under utarbeiding. Merk at beskrivelse og vurderingskriterier kan endres frem til primo 2023. Denne linjen vil fjernes når utlysningen er spikret. Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene....

Planlagt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.47 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.