Utlysninger

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Søknadsfrist
01.
sep 2022
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene. Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt ho...

Søk nå

Forprosjekt FORREGION Innlandet 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med FORREGION er å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter som forberedelse til senere større FoU-prosjekt. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet.

Søk nå

Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivet...

Søk nå
Politikk- og forvaltningsområder
Bransjer og næringer
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Samisk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.