Utlysninger

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Søknadsfrist
01.
nov 2022
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene. Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt ho...

Gjennomført

Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivet...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Bransjer og næringer
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Samisk

Regional kvalifiseringstøtte 2021

Søknadsfrist
01.
nov 2021
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført

Regionale samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv gjennom en «Èn-helse"-tilnærming»

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivet...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Kvalifiseringsstøtte mai 2021

Søknadsfrist
01.
mai 2021
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse

Regional kvalifiseringsstøtte

Søknadsfrist
01.
feb 2021
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.