Utlysninger

Regional kvalifiseringstøtte 2021

Søknadsfrist
01.
nov 2021
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført

Regionale samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv gjennom en «Èn-helse"-tilnærming»

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivet...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Kvalifiseringsstøtte mai 2021

Søknadsfrist
01.
mai 2021
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse

Regional kvalifiseringsstøtte

Søknadsfrist
01.
feb 2021
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse

Regional kvalifiseringsstøtte

Søknadsfrist
01.
nov 2020
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført

Regionale innovasjonsprosjekter

Søknadsfrist
16.
sep 2020

I et regionalt innovasjonsprosjekt samarbeider bedrifter og/eller offentlig sektor med en eller flere forskningsinstitusjoner for å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger som tas i bruk i virksomheten.  Formålet med regionale innovasjonsprosjekter er å skape innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor i Innlandet.

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.