Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
01.11.2023
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2023

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene. Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt ho...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Forprosjekt FORREGION Innlandet 2022

MERK! Denne utlysningen erstattes av Forprosjekt FORREGION 2023-24. Benytt ny utlysning og ikke dene! Formålet med FORREGION er å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter som forberedelse til senere større FoU-prosjekt. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet.

Søknadsfrist
Løpende
01.11.2022
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene. Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt ho...

Søknadsfrist
21. sep.
2022
Gjennomført

Samarbeidsprosjekt innenfor Innlandets satsingsområder

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivet...

Politikk- og forvaltningsområder
Bransjer og næringer
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Samisk samfunn og kultur
Søknadsfrist
Løpende
01.11.2021
Gjennomført

Regional kvalifiseringstøtte 2021

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søknadsfrist
20. okt.
2021
Gjennomført

Regionale samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv gjennom en «Èn-helse"-tilnærming»

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivet...

Politikk- og forvaltningsområder
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.